Onderzoek: 95% van de boa’s geconfronteerd met agressie

De werkomgeving van boa’s is niet bepaald veilig. 95 procent heeft wel eens verbale agressie meegemaakt. 68 procent is geconfronteerd met intimidatie 58 procent is wel eens slachtoffer van fysiek geweld geworden. Ruim de helft wil daarom meer bewapening, zo blijkt uit recent onderzoek.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) werken in verschillende domeinen en hebben daarom dan ook verschillende taken en bevoegdheden. Zij treden op in gemeenten, maar ook in natuurgebieden en in het openbaar vervoer. Steeds vaker pakken zij taken op waar de politie minder aan toekomt. Hoewel de afgelopen jaren professionalisering heeft plaatsgevonden stuiten boa’s ook op de nodige problemen in hun werk, zoals agressie en lastige of zeer beperkte samenwerking met de politie. Onderzoeksbureau DSP-Groep onderzocht in opdracht van het WODC de werkomstandigheden van boa’s en wat daarin verbeterd kan worden.

Agressie onder collega’s
In een enquête geven boa’s en andere stakeholders aan dat er flink ruimte voor verbetering is in het creëren van een veilige werkomgeving. Bijzonder is dat de onveiligheid lang niet alleen door buitenstaanders wordt veroorzaakt. Bijna één op de drie respondenten geeft aan slachtoffer te zijn geweest van geweld door een collega.
Slechts de helft van de boa’s is van mening dat de werkgever genoeg doet aan slachtofferzorg voor de eigen boa’s. Maar een derde van de boa’s vindt dat de werkgever genoeg doet aan het voorkomen van (de gevolgen van) incidenten. Vooral het oordeel van boa’s die werken in het openbaar vervoer is hier opvallend negatief. Agressie onder collega’s vereist volgens de onderzoekers een aparte aanpak.

Bewapening
Ruim de helft van de geënquêteerde boa’s geeft aan behoefte te hebben aan meer bewapening, bijvoorbeeld een korte wapenstok. Nu hebben zij vaak alleen handboeien. Werkgevers en leidinggevenden zijn er echter minder van overtuigd dat meer bewapening nodig is. Zij benadrukken dat goede afspraken over taken en samenwerking met de politie en een goede training relevanter zijn om te komen tot een veilige werksituatie. Eventuele bewapening dient volgens hen te worden gezien als sluitstuk.

Samenwerking met de politie
Er is overlap tussen taken van boa’s en de politie. Dat er geen landelijke afspraken zijn tussen boa’s en de politie maakt het werk soms lastig. De onderzoekers geven aan dat goede praktische samenwerking met politie en zicht op risicovolle situaties en hoe daarin te handelen essentiële randvoorwaarden zijn voor taakuitvoering.

Corona
Sinds het begin van de coronacrisis wordt er vaker een beroep gedaan op boa’s voor de handhaving van maatregelen. Dit heeft als gevolg dat boa’s aangeven nog vaker dan normaal verbale agressie, intimidatie en fysieke agressie meemaken. Wel geven ze aan dat er door deze crisis nauwer wordt samengewerkt met ketenpartners, zoals de politie: de lijnen zijn korter en er wordt meer informatie gedeeld.

Lees hier het volledige rapport.

Deel dit artikel via: