Online platform dat moderne leervormen structureert

Het onderwijs verandert snel. Ook binnen de beveiliging hebben traditionele klassikale leermethoden voor een deel plaatsgemaakt voor e-learning en andere vormen van online kennisdeling. Een Learning Management System (LMS) kan helpen bij het structureren van deze nieuwe vormen van lesgeven.

Een lms systeem biedt ondersteuning bij het faciliteren van leeractiviteiten zoals opleidingen en trainingen. Tegenwoordig wordt dergelijke software vooral als SaaS-oplossing beschikbaar gesteld in de cloud, wat het beheer vereenvoudigt. Onderwijsinstellingen, trainingsinstituten en andere bedrijven met educatieve functies kunnen zo’n LMS inzetten om hun studenten of medewerkers optimaal te faciliteren in hun kennisontwikkeling en opleidingsbehoefte.

Cruciaal belang
Een LMS biedt in veel gevallen hulp bij het aanbieden van e-learning, het monitoren van de voortgang van kennisontwikkeling en het uploaden van eigen e-learning. Ook ondersteunt het bij het vastleggen van opleidingsplannen en het beheren van budgetten. Een goed LMS is dus van cruciaal belang, want als het om kennisontwikkeling gaat staan veel organisaties voor een enorme uitdaging. Vaak doen zij wel aan kennisontwikkeling, maar is dit versnipperd over diverse platformen. Verder leert iedereen op zijn of haar eigen manier. Bijvoorbeeld klassikaal, via online trainingen of met micro learnings. Door die verschillende platformen en opleidingsvormen raakt de organisator de grip en het overzicht kwijt over de voortgang van de studenten of medewerkers.

Kosten en baten
Een LMS biedt in deze gevallen uitkomst. Het is een tool voor het management en de medewerkers. Het verzamelt namelijk alles op één centrale plek als het om kennisontwikkeling gaat. De kosten voor een LMS hangen af van de eisen die er aan gesteld worden, zoals de mate waarin de voortgang gemonitord kan worden en of men uitgebreide leerpaden wil kunnen uitstippelen voor medewerkers. Ook het aantal medewerkers dat gebruik gaat maken van het LMS is van invloed op de kosten. Het is zelfs mogelijk om na te gaan wat de kennisontwikkeling in euro’s oplevert.

Gebruiksvriendelijkheid
MyCademy, een aanbieder van een LMS, wijst erop dat alleen het implementeren van zo’n systeem binnen de organisatie niet voldoende is. Het is dan tenslotte nog een leeg systeem. In het vullen van het LMS met nuttige trainingen voor medewerkers, kwaliteitscontrole en up-to-date houden gaat een hoop tijd zitten. Hierdoor haken organisaties uiteindelijk af en wordt het LMS niet meer gebruikt. MyCademy raadt daarom aan om te kiezen voor een leerplatform dat bestaat uit een gebruiksvriendelijk LMS, een kennisbibliotheek van 4.000+ opleidingen/trainingen
en een opleidingsintermediair in één. Dan wordt alles geregeld rondom de trainingen en ontstaat bovendien een flink inkoopvoordeel.

Deel dit artikel via: