Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Connect Security

Paraat

SmartCell

Dero Security Products

BHVcertificaat.online

ASIS

Multiwacht

2N

Regio Control Veldt

CardAccess

OSEC

Ajax Systems

Genetec

Milestone

RoSecure

JMB Groep

VEB

VBN

Alphatronics

Brivo

Seagate

Kiwa

GFT

VVNL

NetworxConnect

Eizo

Explicate

ASSA ABLOY

Akuvox

DZ Technologies

VAIBS

Lobeco

Top Security

SOBA

Avigilon Alta

HD Security

HID

Oribi ID Solutions

Seris

Unii

Crown Security Services

Optex

Nimo Dog Security

Bydemes

Gold-IP

SMC Alarmcentrale

NIBHV

Service Centrale Nederland

SmartSD

Trigion

De Beveiligingsjurist

Eagle Eye Networks

Centurion

ARAS

Alarm Meldnet

G4S

Traka ASSA ABLOY

Hanwha Vision Europe

Secusoft

Paxton

i-Pro

Bosch Security Systems

CSL

Add Secure

PG Security Systems

Uniview

CDVI

Nenova

ADI

EAL

Nimo Drone Security

Advancis

IDIS

Masset Solutions

20face

Sequrix

Securitas

VideoGuard

Hikvision

Ontwerpbesluit gedragscode toegangsbeleid ISPS-bedrijven

13 september 2023
Redactie
11:25

Port Privacy B.V. heeft een gedragscode opgesteld voor het toegangsbeleid van ISPS-bedrijven in Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens om deze gedragscode goed te keuren. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen bij de AP.

ISPS-bedrijven zijn havenbedrijven die internationaal scheepverkeer afhandelen. Zij zijn verplicht een toegangsbeleid te voeren voor de veiligheid en beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. Daarbij verwerken zij persoonsgegevens.
De Privacy gedragscode Toegangsbeleid ISPS-bedrijven geeft een nadere uitwerking van de AVG-verplichtingen die ISPS-bedrijven hierbij hebben. ISPS-bedrijven kunnen zich bij de gedragscode aansluiten.

Goedkeuren gedragscode
Een branche of sector kan een gedragscode opstellen voor de manier waarop de branche of sector omgaat met persoonsgegevens en de AP vervolgens vragen om de gedragscode goed te keuren.
Organisaties die een gedragscode opstellen, moeten ook een toezichthoudend orgaan instellen. Dit orgaan controleert de naleving van de gedragscode, beoordeelt of aangesloten partijen in aanmerking komen om de gedragscode toe te passen en behandelt klachten over inbreuken op de gedragscode. De AP moet het toezichthoudende orgaan accrediteren.
Port Privacy heeft de AP gevraagd om accreditatie, maar het desbetreffende toezichthoudende orgaan is nog niet geaccrediteerd. De AP verbindt daarom een opschortende voorwaarde aan de goedkeuring van de gedragscode.

Inzage van de stukken
Het ontwerpbesluit van de AP en de onderliggende stukken liggen van 1 september tot en met 12 oktober 2023 ter inzage bij de AP. Ze zijn in te zien op het kantoor van de AP. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Hiervoor dient eerst een afspraak gemaakt te worden via telefoonnummer 070-8888 500.
De stukken zijn via dit nummer ook in digitale vorm op te vragen.
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over dit ontwerpbesluit tot half oktober schriftelijk naar voren brengen onder vermelding van zaaknummer z2019-21352. Het adres is: Postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag.

Deel dit artikel via:

Vlog 8

Premium partners

Videoguard

Suricat

Seagate

Wordt een partner