Opstelten en Teeven stappen op

Minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie stappen op. De zogenoemde Teeven-deal doet beide de das om.

Dat hebben beide bewindspersonen maandagavond bekendgemaakt op een persconferentie. Opstelten gaat omdat hij de Tweede Kamer verkeerd heeft voorgelicht, Teeven volgt omdat hij in de hele affaire centraal staat.
Koning Willem-Alexander heeft minister Ivo Opstelten en staatssecretaris Fred Teeven maandag nog ontslag verleend. De koning deed dit ‘op de voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze, onder dankbetuiging voor de vele gewichtige diensten door de minister en de staatssecretaris aan hem en het Koninkrijk bewezen’.
Ivo OpsteltenSinds zijn 28e was Opstelten onafgebroken burgemeester. Eerst in Dalen, daarna ging hij door naar Doorn, Delfzijl en in 1992 naar Utrecht waar hij indruk maakt. In 1999 gaat hij naar zijn geboortestad Rotterdam.
In het kabinet-Rutte I werd Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie en was hij onder meer verantwoordelijk voor de invoering van een nationale politie. De nationale politie moet de politie beter in staat stellen invulling te geven aan de eisen die de maatschappij stelt, bijvoorbeeld door vermindering van de bureaucratie, minder bestuurlijke drukte en effectievere opsporing.
Opstelten zette zich richting de particuliere beveiliging met name in voor publiek-private samenwerking. De bewindsman vond het cruciaal om effectieve oplossingen te bedenken voor veiligheidsproblemen. Publiek-private samenwerking op het terrein van veiligheid brengt het beste in alle partijen naar boven, aldus Opstelten. De overheid kan leren van de private sector. Zo zit er veel kennis bij het bedrijfsleven, bij kennisinstituten, over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën, nieuwe dreigingen ook zegt hij. En omgekeerd kan de private sector ook veel opsteken van de overheid.
In 2010, 2013 en 2014 heeft Opstelten een Big Brother Award ontvangen van Bits of Freedom. Ook privacyexperts bekritiseerden het beleid van de minister regelmatig.
Fred TeevenStaatssecretaris Fred Teeven werd op 14 oktober 2010 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de kabinetten-Rutte.  Teeven was er tegen, dat de moordenaar van Pim Fortuyn, in 2014 vervroegd werd vrijgelaten.
Ook bepaalde hij dat ook verdachten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) geweigerd kan worden als ze nog niet veroordeeld zijn.  Teeven diende in 2012 een wetsvoorstel in om in het Wetboek van Strafvordering bepalingen op te nemen over uitbreiding van het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden in het strafproces.
In  2013 maakte Teeven zijn planner bekend om 19 gevangenissen te sluiten en 340 miljoen euro te bezuinigen op het gevangeniswezen.
VVD-minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst neemt voorlopig de taken van Opstelten en Teeven over. Het ziet er naar uit dat de opvolgers van Opstelten en Teeven pas na de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart worden benoemd.

Deel dit artikel via: