Opstelten wil geen kwaliteitskeurmerk voor boa’s

Minister Opstelten ziet geen aanleiding voor een kwaliteitskeurmerk voor boa’s. Hij antwoordt hiermee op Kamervragen na geuite zorgen in de beveiligingssector over beunhazerij.

BOAVorige maand trok securitymanager Henk Mikkers van beveiligingsbedrijf Securitas in Binnenlands Bestuur aan de bel. De security expert zegt het onvoorstelbaar te vinden dat er geen minimumeisen worden gesteld aan bedrijven die boa’s leveren. Een keurmerk zou voor kwaliteitsborging kunnen zorgen.

Volgens beveiligingsbedrijven kan nu de markt voor boa’s is vrijgegeven zonder enig keurmerk vrijwel iedereen claimen dat hij een boa is of een boa op de loonlijst heeft staan en vervolgens deze dienst aanbieden. Gemeenten zouden ook steeds opnieuw moeten zoeken naar boa’s doordat detacheerders en uitzendbureaus het niet zo nauw met opleiding en bijscholing. Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch stelde daarom Kamervragen aan minister Opstelten.

Inhuurboa’s moeten volgens Opstelten net als boa’s in gemeentedienst voldoen aan bestaande kwaliteitseisen. Ze vallen immers onder hetzelfde regime. De minister vindt de huidige eisen passend. Die zijn recent aangescherpt door invoering van een systeem van permanente her- en bijscholing en examinering van vaardigheden in conflicthantering en gesprekstechnieken. Ook het modeluniform en samenwerking met de politie zouden bijdragen aan professionalisering van de functie. Aangezien inzet van gemeentelijke boa’s onderdeel is van meerjarenafspraken rond het veiligheidsplan vindt Opstelten het aannemelijk dat contacten met detacheerders ook van langere duur kunnen zijn.

Lees verder: binnenlandsbestuur.nl

Deel dit artikel via: