Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Connect Security

Regio Control Veldt

Traka ASSA ABLOY

Genetec

SmartSD

Advancis

Bydemes

IDIS

Secusoft

CDVI

Top Security

VAIBS

Oribi ID Solutions

PG Security Systems

Seris

Nimo Dog Security

Centurion

Kiwa

Add Secure

Lobeco

SmartCell

20face

De Beveiligingsjurist

Explicate

Trigion

Eagle Eye Networks

Multiwacht

Seagate

RoSecure

Nimo Drone Security

VideoGuard

HD Security

SMC Alarmcentrale

Optex

Hanwha Vision Europe

2N

NIBHV

ARAS

CSL

Alarm Meldnet

JMB Groep

Paxton

Alphatronics

Ajax Systems

Eizo

Sequrix

Unii

Service Centrale Nederland

Milestone

Nenova

ASIS

Bosch Security Systems

Crown Security Services

Masset Solutions

EAL

DZ Technologies

Akuvox

Hikvision

Brivo

Gold-IP

Avigilon Alta

HID

Paraat

i-Pro

VVNL

GFT

Securitas

NetworxConnect

VBN

Uniview

SOBA

CardAccess

ADI

Dero Security Products

ASSA ABLOY

G4S

BHVcertificaat.online

OSEC

VEB

Particuliere beveiliging probleemwijken vaak politiek taboe

4 juli 2007
Redactie
00:11

Gebrek aan kennis en koudwatervrees speelt veel gemeenten parten: Inzet particuliere beveiligers in aandachtswijken nog te vaak politiek taboe. Dit blijkt uit een onderzoek onder consumenten, beleidsmakers en politici, uitgevoerd in opdracht van beveiligingsbedrijf Trigion.

Een meerderheid van de Nederlandse bevolking is van mening dat de inzet van particuliere beveiligers ter ondersteuning van de politie, een kritische succesfactor zou kunnen zijn bij het handhaven en/of herstellen van de veiligheid in woonwijken.

Hieruit komt echter ook naar voren dat veel gemeentepolitici en beleidsmakers een dergelijke inzet bijna reflexmatig afwijzen. Trigion signaleert dat gemeenten zich daardoor vaak onvoldoende oriënteren op nieuwe ontwikkelingen op het terrein van beveiliging. Als gevolg van dit gebrek aan kennis blijven kansen liggen om publieke ruimten veiliger te maken via gerichte handhaving en samenwerking tussen politie en particuliere beveiligingsorganisaties.

In het kader van het onderzoek liet Trigion zowel gemeentelijke ambtenaren, betrokken bij veiligheid en leefbaarheid in de wijken, als lokale politici die deze terreinen in hun portefeuille hebben ondervragen. Ook maatschappelijk werkers die actief zijn in de probleemwijken kregen dezelfde vragen voorgelegd. Uit de uitkomsten valt op te maken dat men onder andere breed erkent dat de onveiligheid op bedrijventerreinen in de afgelopen jaren in belangrijke mate is teruggedrongen. In essentie is het beveiligen van woonwijken qua aanpak vergelijkbaar met deze terreinen; er wordt meer toezicht gehouden. Dit gebeurt deels door de inzet van camera’s en door betere samenwerking tussen politie en particuliere beveiligers.

Het merendeel van de ondervraagden zegt te verwachten dat de succesvolle aanpak op de bedrijventerreinen herhaald zou kunnen worden in woonwijken; diverse gemeenten blijken hiermee zelfs al goede ervaringen te hebben, met name in specifieke delen van de openbare ruimte, zoals uitgaans- en winkelcentra. Hoewel inzet van camera’s en particuliere beveiligers in delen van de openbare ruimte dus inmiddels volledig geaccepteerd zijn, blijken politici en beleidsmakers koudwatervrees te hebben als het gaat om een vergelijkbare aanpak in de hele wijk.

Met name beleidsmakers en politici van een meer ‘linkse’ signatuur tonen zich erg huiverig om experimenten uit te voeren met de inzet van particuliere beveiligers ter ondersteuning van de politie. Ofschoon het merendeel erkent dat er een duidelijke samenhang is tussen een gebrek aan mankracht en middelen bij de politie en de onveiligheid in de wijken, wijst men de (goedkopere) inzet van particuliere beveiligers ter ondersteuning van de politie veelal op ‘principiële’ gronden af. Saillant detail daarbij is dat bij deze ondervraagden tegelijkertijd de overtuiging bestaat dat méér surveilleren, méér cameratoezicht en vaker aanspreken op ongewenst gedrag de veiligheid in de wijken zal verhogen. Ook is er nagenoeg consensus over het gegeven dat particuliere beveiligers heel goed in dergelijke behoeften zouden kunnen voorzien.

Bij beleidsmakers en politici van een meer ‘rechtse’ signatuur wordt de inzet van particuliere beveiligers juist als een adequate oplossing gezien. Volgens deze ondervraagden is afdoende bewezen dat dit heel goed werkt en is er feitelijk weinig reden om hiertoe niet over te gaan. Hierbij werd wel vaak gewezen op de noodzaak van goede afspraken over taakverdeling en verantwoordelijkheden.

Volgens Trigion-topman Van der Laar rijst uit het onderzoek het beeld op van een ‘reflexmatige afwijzing’ van particuliere beveiligers ter ondersteuning van de politie ter verhoging van de veiligheid in de wijken. Zijns inziens wordt er door bepaalde politici vooral gedacht in termen van bezwaren en niet in oplossingen, waardoor de aanpak van het probleem feitelijk stagneert. “Wij merken in de praktijk dat het thema overal wel op de agenda staat, maar niet overal met dezelfde prioriteit. Er zijn gemeenten die zich actief hebben georiënteerd op wat er mogelijk is en voorzieningen hebben getroffen, zoals Maastricht, Leusden en Alkmaar. Zij weten overlast in woonwijken succesvol te bestrijden door vooral pragmatisch te werk te gaan. Maar tegelijkertijd constateren we bij veel gemeenten nog steeds een soort taboesfeer, waardoor men zich ook niet of nauwelijks bewust is van innovaties op het gebied van beveiliging en handhavingproblematiek. Dat is betreurenswaardig, omdat je op die manier een oplossing inderdaad niet dichterbij brengt. Als je bedenkt dat je voor de prijs van 400 agenten, die bijvoorbeeld noodzakelijk zijn in Amsterdam, ook 700 particuliere beveiligingsprofessionals kunt inzetten, dan is het tenminste de moeite waard om een dergelijke oplossing serieus te onderzoeken.” Dat geldt ook voor ‘slimme’ communicatietechnieken met bijvoorbeeld een doorkoppeling naar een PDA die particuliere surveillanten bij zich dragen.

Trigion wil de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om de discussie over de inzet van particuliere beveiligers en camera’s in aandachtswijken nieuw leven in te blazen. Van der Laar: “De enige belemmering om tot een snelle aanpak van de problemen te komen blijkt feitelijk de vraag of particuliere beveiligers mogen helpen bij het verhogen van de veiligheid in de openbare ruimte. Wij denken dat het zinvol is die vraag opnieuw te stellen, mede gezien de mening van de Nederlandse bevolking. Daarnaast willen we in de nabije toekomst een actieve rol gaan spelen in het dichten van de gemeentelijke kenniskloof op het terrein van openbare veiligheid.”

Het onderzoek werd uitgevoerd door Goos Marketing Research te Amstelveen. In de eerste twee weken van juni werden ruim 1100 Nederlanders ondervraagd en werd een serie kwalitatieve interviews afgenomen met beleidsambtenaren en gemeentepolitici.

Deel dit artikel via:

Vlog 9

Premium partners

SequriX

Seagate

Videoguard

Suricat

Wordt een partner