Personeelstekorten steeds groter probleem voor technische sector

Tachtig procent van de technische bedrijven verwacht de komende vijf jaar met onvoldoende personeel te zitten. Dat blijkt uit de TechBarometer van opleidingsinstituut ROVC. Deze heeft betrekking op de gehele technische sector, maar ook de technische beveiligingsbranche zal zich in het beeld herkennen.

De technische sector heeft de komende jaren duizenden nieuwe vakmensen nodig, maar die lijken steeds moeilijker te vinden. Tachtig procent van de 700 geënquêteerde bedrijven verwacht de komende vijf jaar onvoldoende personeel te hebben. En 75 procent had daar de afgelopen vijf jaar al problemen mee. Behalve bedrijven zijn voor de TechBarometer ook 1400 cursisten bevraagd.

Verlies van klanten
De tekorten komen doordat jongeren minder animo hebben om de techniek in te gaan, maar zeker ook doordat de vraag naar technische expertise enorm toeneemt. Dat laatste komt met name door de energietransitie. Het aantal vacatures stijgt en zo’n dertig procent daarvan wordt niet meer binnen een half jaar ingevuld. Elf procent van de vacatures blijft zelfs een jaar of langer openstaan. Dit leidt tot verlies van klanten, omdat er eenvoudig niet genoeg mensen zijn om nieuwe opdrachten aan te nemen. Daarnaast betekent de ontwikkeling een hoge werkdruk voor bestaand personeel en hevige concurrentie op de arbeidsmarkt. De komende jaren zal dit nog verder toenemen, omdat veel ervaren vakmensen tegen de pensioensleeftijd aanzitten.

Innovatie onder druk
Ruim de helft van de bedrijven denkt dat de personeelsproblemen de concurrentiepositie van Nederland onder druk gaan zetten. Nederland was voor technische bedrijven altijd populair als vestigingsgebied vanwege het hoge aantal technische scholen en universiteiten, maar dat zal naar verwachting veranderen als de tekorten aan vakmensen niet worden opgelost. Het ROVC is hierover zelf wat minder pessimistisch. Nederland loopt volgens het instituut nog altijd voorop als het gaat om innovatie. Wel wordt erkend dat deze positie steeds verder onder druk komt te staan als er niets verandert.

Verplicht onderdeel op school
Tachtig procent van de onderzochte bedrijven vindt dat techniek een verplicht onderdeel moet worden op middelbare scholen en 86 procent vindt zelfs dat leerlingen op de basisschool al met techniek vertrouwd moeten worden. Dat zou het imago van technische beroepen kunnen verbeteren, want nu beschouwen veel jongeren een technisch beroep als iets waar je vuile handen en rugklachten van krijgt en wat slecht betaald wordt. Ook veel ouders willen om die reden niet dat hun kinderen de techniek in gaan. Praktijkgericht onderwijs wordt vaak als minderwaardig beschouwd. Een campagne zou duidelijk kunnen maken dat het tegendeel waar is. Dat een technische opleiding baangarantie geeft en een goede opstap is naar een zelfstandig bestaan.

Deel dit artikel via: