Pilots Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca succesvol

Afgelopen maanden is vanuit het sociaal fonds SFCB hard gewerkt aan de concretisering van het nieuwe Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca. Dit is gebeurd op basis van vier pilots, die volgens branchevereniging VBe succesvol zijn verlopen.

Samen met uitvoerder Stichting N’Lloyd en Kwint Accountants & Adviseurs (tevens administrateur van het fonds) zijn de wensen van sociale partners omgezet in een performance en compliance protocol. Dit is vervolgens in vier pilot bedrijven getest. De bevindingen en ervaringen zijn positief. Het onderzoeksprotocol blijkt aan te sluiten bij de gekozen insteek van sociale partners. Hierbij is niet het afvink-lijstje van belang en dikke klappers met procesbeschrijvingen, maar de praktijk van alle dag.

Werkveld
Vanzelfsprekend wordt tijdens de compliance audit een aantal belangrijke basale administratieve zaken getoetst, zoals toepassing van de juiste cao, inzet inhuur andere bedrijven en inzet ZZP-ers. Maar ook de naleving van de Gedragscode, de betalingsdiscipline en correcte boekhouding. De performancezijde richt zich meer op de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Het accent ligt hier op de beveiligers in het werkveld. Liggen er beveiligingsplannen, hoe zijn die van opzet, kennen beveiligers hun instructies, hoe is de samenwerking, etc.. Dit is mogelijk omdat de performance wordt getoetst door auditoren die geen commercieel belang dienen en uit het werkveld van de beveiliging komen. Deze auditoren hebben heel snel de verbeterpunten te pakken die aandacht behoeven voor de vastgestelde kwaliteitsnorm, aldus de VBe.

Permanente educatie
Uniek is volgens de branchevereniging dat dit label beveiligingsbedrijven uitdaagt tot permanente educatie. Sociale partners vinden dat het meest wezenlijke. Bedrijven leren van deze kwaliteitsspiegel door auditoren die de beveiligingswereld goed kennen en die ook weten waar de bedrijven tegenaan kunnen lopen. De controleset is helder gedefinieerd en toepasbaar voor het hele veld van bedrijfsvoering in de Evenementen- en Horecabeveiliging. Hierdoor is het ook niet meer noodzakelijk om afzonderlijke keurmerken te voeren. De meerwaarde van dit nieuwe label zit in het verbetertraject om het totale bedrijf kwalitatief nog sterker te maken. Niet zo maar een nieuw keurmerk maar een kwaliteitstoets die normeert naar een hogere standaard en waar sociale partners, werkgevers en werknemers in de branche garant voor staan.

Bewijs van kwaliteit
De vier pilotbedrijven die beoordeeld zijn zullen binnenkort vernemen of zij het eerste Kwaliteitslabel Beveiliging Evenementen Horeca ontvangen. Niet het zoveelste keurmerk op rij maar een bewijs van kwaliteit waaraan sociale partners zich in gezamenlijkheid verbinden. Eind dit jaar wordt door het SFCB in samenspraak met de N’Lloyd en Kwint de nadere procedures en regels opgesteld zodat ook andere beveiligingsbedrijven van Nederland zich kunnen inschrijven voor het behalen van dit label. Bedrijven die afdragen aan het fonds komen hierbij in aanmerking voor een subsidie.

Deel dit artikel via: