Politie start pilot met geavanceerd cameravoertuig

De Politie Eenheid Rotterdam is in de gemeente Dordrecht een pilot gestart met een nieuw soort videovoertuig. Deze gaat beelden maken, die agenten tijdens onoverzichtelijke situaties kunnen helpen. De camera’s zijn zowel vanuit het voertuig als vanuit een meldkamer te bedienen.

Videotechnologie is in de huidige maatschappij onmisbaar, stelt de politie. Daarom wordt er in het hedendaags politiewerk dankbaar gebruik van gemaakt om misdrijven op te lossen of hulp te verlenen.
Agenten komen tijdens de afhandeling van incidenten veelvuldig terecht in situaties die moeilijk te overzien zijn. Denk aan incidenten zoals een urgente vermissing of een dreigende escalatie bij grote evenementen. Camerabeelden helpen dan om een beter beeld te krijgen van de situatie.

Videovoertuig
Hoewel er meerdere camera’s zijn, denk aan de camera’s van de gemeente, mist de politie soms de mogelijkheid om op een snelle manier videobeelden te kunnen maken. Om dit te kunnen oplossen, draait de Politie Eenheid Rotterdam per augustus 2022 een pilot met een videovoertuig. Dit innovatieve voertuig is uitgerust met technologie die een grote bijdrage kan leveren aan het huidige politiewerk. De camera kan bediend worden door de collega in het voertuig zelf, maar als de situatie daarom vraagt, ook door een medewerker in de meldkamer. Daar kan dan op afstand worden meegekeken en ingeschat of extra politie-inzet nodig is, of juist minder.

Vier dome-camera’s en thermische sensor
Het voertuig heeft een draaibare camera op een mast en vier dome-camera’s op het dak die een 360 graden-beeld geven rondom het voertuig. De thermische sensor en de reguliere dag/nachtzicht sensor van de draaibare camera vullen elkaar aan om een compleet beeld te geven van de omgeving. Dankzij de warmtebeeldsensor met contrastweergave zijn rookwolken, duisternis en mist geen belemmering meer om beeld te genereren. Ook komt er een aantal livestream bodycams in het voertuig te liggen, klaar voor gebruik.
De pilot start in de gemeente Dordrecht en duurt 12 maanden. Er zijn vijftien medewerkers getraind om als operator met het voertuig te mogen werken. Zij weten hoe ze de beelden wel en niet mogen gebruiken. De toegangsregels en gebruiksregels die voor deze camerabeelden gelden, zijn hetzelfde als voor alle andere camerabeelden die de politie zelf verzamelt.
De politieorganisatie zegt een belangrijke taak te hebben om zorgvuldig om te gaan met beelden en het waarborgen van de privacy van burgers. Daarom heeft er voor de start van deze pilot een uitgebreide beoordeling plaatsgevonden, een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB). Het doel hiervan is om de privacyrisico’s weg te nemen of te verkleinen.

Deel dit artikel via: