Politie wil niet meer achter ‘verzekeringskwesties’ aan

Niet meer achter fietsendieven aan en terugtrekken uit evenementen. Dat ziet korpschef Henk van Essen als oplossingen om het tekort aan politieagenten op te lossen, zo zegt hij tegenover het AD. De capaciteit is nodig voor het jongerengeweld, de demonstraties en de coronamaatregelen.

Bij diefstal van een fiets wordt doorgaans alleen aangifte gedaan omdat de verzekering dat vereist. Als dan niets bekend is over de dader, wil Van Essen daar geen kostbare recherchetijd aan besteden. Een misschien begrijpelijke, maar ook controversiële keuze. Want hoewel het aantal diefstallen daalt, wordt de waarde van de buit steeds groter. Bovendien zijn er duidelijke signalen dat er professionele bendes achter veel fietsdiefstallen zitten. De korpschef zegt echter geen capaciteit te hebben en wil daarom dat de aangifte voortaan online afgehandeld kan worden. Er wordt alleen nog onderzoek gedaan als er een bruikbaar signalement van de dader is.

Veel drukker
De korpschef wil ook dat de politie zich zo veel mogelijk terugtrekt uit het veilig laten verlopen van evenementen. Organisatoren zullen meer moeten investeren in eigen beveiliging, zodat geen politie nodig is. De reden is het toenemende aantal demonstraties en de grotere kans dat die in ongeregeldheden ontaarden. Mede door de coronacrisis is de agressie onder jongeren enorm toegenomen de afgelopen maanden. Zij grijpen betogingen aan om vernielingen aan te richten en vechtpartijen met de politie te beginnen. Ook gewone burgers komen steeds vaker in opstand tegen de overheid. Daarentegen waren er geen evenementen die om politiecapaciteit vroegen, nam het aantal inbraken af en daalde ook het aantal gevallen van zakkenrollerij. Toch kreeg de politie het volgens Van Essen per saldo veel drukker. Sinds hij in 1983 bij de politie kwam, is nog nooit zo vaak opgeschaald als dit jaar.

Intimidatie
Van Essen wees er ook op dat de politie zelf vaker te maken krijgt met intimidatie, geweld en agressie. “Wij zijn geen vertegenwoordigers van het beleid, maar we staan wel aan de frontlijn.” Als dieptepunt noemt hij het filmen en fotograferen van agenten in actie, om via sociale media hun identiteit te achterhalen. De rellen worden ook steeds professioneler georganiseerd. De korpschef wil meer bevoegdheden om via besloten sociale mediakanalen de aanstichters van de rellen te kunnen opsporen. Daarnaast wil hij capaciteit inzetten om de sociale cohesie in probleemwijken te versterken. Onderzoek door de Inspectie Justitie & Veiligheid wees uit dat wijkagenten vooral worden ingezet voor taken die niets met hun wijk te maken hebben. Van Essen ziet hier meer een taak weggelegd voor maatschappelijke organisaties. Ook wil hij af van de zorg voor verwarde personen, wat een steeds groter probleem wordt. Hij wijst op de noodzaak om bezig te blijven met bestrijding van ondermijning, nu steeds meer bedrijven door de crisis in de problemen komen. Daarmee stijgt de verleiding om samen te werken met criminelen. Van de politiek vraagt de korpschef tenslotte om te zorgen voor meer draagvlak voor maatregelen in de maatschappij. “We moeten oppassen dat we niet steeds vaker tegenover elkaar komen te staan.”

Het gehele artikel is hier te lezen.

Deel dit artikel via: