Politie ziet stijging aantal geregistreerde misdrijven

Vandaag presenteerde de politie de jaarverantwoording 2019. Hieruit blijkt dat na een jarenlange daling het aantal geregistreerde misdrijven in 2019 voor het eerst in lange tijd weer is gestegen. In 2018 waren het er ongeveer 770.000. Vorig jaar ging het om 800.000 misdrijven. Vooral fraude steeg met 30 procent hard.

In het voorwoord, dat werd geschreven door Erik Akerboom als verantwoordelijke voor de operationele resultaten in 2019, staat de voormalig korpschef uitvoerig stil bij de moord op advocaat Derk Wiersum, de tramaanslag in Utrecht en het oppakken van Ridouan T. in Dubai.

Cybercriminaliteit
Minder zichtbaar, maar steeds sterker merkbaar, zijn de gevolgen van cybercriminaliteit. Het aantal slachtoffers van die vorm van criminaliteit neemt toe, zeven op de tien Nederlanders heeft hier wel eens mee te maken gehad. Criminaliteit heeft steeds vaker een digitale kant en strekt zich vaak uit naar andere landen. Fraude met handel via internet steeg met 31 procent. De politie ziet bovendien dat steeds meer jongeren online delicten plegen. Bij online fraude neemt het aandeel verdachten onder de 18 jaar flink toe: van 12 procent in 2018 naar 29 procent in 2019. De politie zet in op het keren van deze trend, onder andere met een publiciteitscampagne liet de politie in 2019 zo’n 10.000 jongeren zien hoe hun online experimenteergedrag met één klik kan uitmonden in cybercrime.

Nieuwe collega’s, nieuwe kwaliteiten
De verschuivingen in criminaliteit vragen om een politie die met die ontwikkelingen meegaat. De komende jaren gaan 17.000 collega’s met pensioen of iets anders doen. Daar komen nieuwe mensen voor terug. Het afgelopen jaar solliciteerden er ruim 31.500 mensen op een operationele functie bij de politie, een stijging van 58 procent (was bijna 20.000 in 2018). Tegelijkertijd blijven veel collega’s trouw aan de organisatie. Bijna 5000 collega’s vierden een ambtsjubileum, zij waren 12.5, 25 of 40 jaar in dienst. 2,3 procent van de collega’s ging iets anders doen buiten het korps. Binnen het korps kregen ruim 6000 fte’s een nieuwe functie, op een totaal van 61.605 fte’s (iets meer dan 10 procent).

Vraag naar politie
Net als voorgaande jaren was de vraag naar politie groot. In 2019 werd bijna 2,95 miljoen keer naar 112 gebeld (bijna 70.000 keer meer dan het jaar daarvoor) en bijna 4,5 miljoen keer naar 0900 8844 (bijna 200.000 keer minder dan in 2018). Volgens de politie zijn er indicaties dat het alarmnummer 112 steeds meer te maken krijgt met meldingen die georiënteerd zijn op assistentie en handhaving en minder naar aanleiding van criminaliteit. Als burgers 0900 8844 belden kregen ze in 66 procent van de gevallen binnen 20 seconden iemand aan de lijn. De 2,95 miljoen 112 meldingen leidden in 58 procent van de gevallen ook tot inzet. Van de bijna 300.000 prio-1 spoedmeldingen, was de politie in 84,6 procent van de gevallen binnen 15 minuten ter plaatse. Deze cijfers stonden eerder al op het dataportal van de politie.

Financiën
De totale uitgaven van de politie in 2019 bedroegen iets meer dan 6 miljard euro. 78 procent van de financiële middelen, ruim 4,6 miljard euro, werd besteed aan personeel en aan het opleiden van personeel. De overige 22 procent zijn kosten voor onder andere huisvesting, vervoer, automatisering, geweldsmiddelen en uitrusting. In 2019 is een verdere stap gezet in het krijgen van meer grip op de (financiële) sturing en beheersing van de politieorganisatie. Er is sprake van een gezonde financiële positie; over 2019 was het resultaat positief met 5 miljoen euro en bedroeg het eigen vermogen per 31 december 178 miljoen euro.

Deel dit artikel via: