Politiechef Patricia Zorko wordt plaatsvervangend NCTV

Patricia Zorko wordt vanaf 1 november de plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en tevens directeur Cyber Security.

Patricia ZorkoZorko vervult op dit moment nog de rol van politiechef bij de Landelijke Eenheid. Ze verlaat het korps met een dubbel gevoel: ‘Na 34 jaar bij de politie ben ik bijzonder verknocht aan de organisatie en aan ontelbaar veel collega’s met wie ik gedurende deze periode mocht samenwerken. Tegelijkertijd is het bij de uiteenlopende functies die ik tijdens mijn politieloopbaan heb bekleed steeds mijn ambitie geweest om een bijdrage te leveren aan meer veiligheid in Nederland en in internationaal verband. Daarbij verdiepte ik mij de laatste jaren vooral in vraagstukken rond cyber security en gewelddadig jihadisme. Deze nieuwe functie biedt mij een unieke kans en een grote uitdaging om daar in bredere zin verder mee aan de slag te gaan. Vanzelfsprekend in nauwe samenwerking met de politie, dus wij blijven met elkaar in verbinding.’

Namens de korpsleiding feliciteert korpschef Gerard Bouman Patricia Zorko met haar nieuwe functie: ‘Als kwartiermaker en politiechef heeft Patricia Zorko een cruciale bijdrage geleverd aan de overgang van het Korps landelijke politiediensten naar de Landelijke Eenheid. Als de portefeuillehouder Terrorismebestrijding binnen ons korps verwierf zij bijzonder veel deskundigheid en ervaring op dit voor samenleving en overheid zo wezenlijke onderwerp. Deze achtergrond maakt haar bij uitstek geschikt voor deze functie bij de NCTV. De korpsleiding wenst Patricia Zorko alle succes met de nieuwe uitdaging die zij aangaat en feliciteert de NCTV met haar komst.’

Patricia Zorko werkt sinds haar zeventiende bij de politie. In 1986 ging zij als inspecteur aan de slag bij de gemeentepolitie Utrecht. Twintig jaar lang vervulde zij daar uiteenlopende functies, zoals wijkteamchef, beleidswerk, mobiele eenheid, lid van het Regionaal Managementteam en districtschef. De laatste jaren in Utrecht was zij hoofd van de Regionale Recherche.

Vervolgens stapte zij over naar het Korps landelijke politiediensten (KLPD) om de fusie tussen de toenmalige Dienst Nationale Recherche Informatie met de Dienst Internationale Politiesamenwerking te realiseren. Na de komst van Ruud Bik als korpschef KLPD trad zij in 2009 als directeur Recherche toe tot de korpsleiding. Met de introductie van nationale politie is Patricia Zorko in 2011 benoemd tot achtereenvolgens kwartiermaker en politiechef van de Landelijke Eenheid.

Deel dit artikel via: