Post-hbo registeropleiding dreigingsinschattingen

Op 3 november 2022 start SOBA Security Opleidingen met de post-hbo registeropleiding dreigingsinschattingen (ODI). Deze opleiding past volgens het instituut naadloos in de trend richting proactief optreden in het licht van preventie.

In de veiligheidsbranche vindt een verschuiving plaats richting proactief beveiligen (Risk Based Bewaken & Beveiligen). Het gaat niet meer uitsluitend over incidenten beheersen, maar juist over anticiperen op toekomstige bedreigingen; het duiden van de dreiging op basis van de feiten om de juiste afwegingen te maken. Te veel maatregelen is een kostbare zaak, te weinig kan desastreus zijn.
Deelnemers aan de post-hbo registeropleiding dreigingsinschattingen (ODI) leren, conform de methodiek die in het Stelsel Bewaken en Beveiligen wordt gebruikt, een specifieke dreigingsinschatting opstellen voor de eigen organisatie. Vervolgens kunnen ze dit advies zowel schriftelijk als mondeling presenteren aan opdrachtgevers. Er wordt gewerkt met actuele opdrachten, zodat aangeleerde kennis direct toepasbaar wordt in de eigen beroepspraktijk.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor medewerkers van publieke overheidsdiensten zoals de politie en de Koninklijke Marechaussee, maar is ook geschikt voor securitymanagers in de private sector. Bijvoorbeeld van multinationals, vitale infrastructuur en het midden- en kleinbedrijf. Deelnemers leren van elkaars voorbeelden en bouwen op deze manier aan een breed professioneel netwerk.
Voor een securitymanager is het van belang dat deze de juiste kennis heeft om proactief op dreigingen te anticiperen. De deelnemers van de opleiding gaan aan de slag met actuele opdrachten zodat de aangeleerde kennis direct toepasbaar wordt in de eigen beroepspraktijk. De opleiding is geaccrediteerd door CPION als officieel erkende post-hbo-opleiding.

Meer informatie is te vinden op de website.

Deel dit artikel via: