Preventieve bedrijfsbezoeken transportsector groot succes

Met een goed gesprek kun je vaak veel bereiken en voorkomen, in plaats van dat je op een later moment moet ‘aanpakken’. Vanuit dat gedachtengoed werd er door politie, de douane, de gemeenten Meppel, Leeuwarden en Veendam en het RIEC Noord-Nederland op dinsdag 31 mei 2022 een integrale preventiedag georganiseerd.

Het doel van de dag was het weerbaarder maken van de transportsector in Noord-Nederland tegen ondermijnende criminaliteit. Onder de vlag van het programma Transport Facilitated Organized Crime (TFOC) werden er dertien transportbedrijven bezocht.

Illegale goederen
Nederland is een transport-knooppunt voor de hele wereld. Niet alleen voor legale, alledaagse goederen, maar ook voor illegale goederen, zoals drugs, geld en wapens. Ook Noord-Nederland heeft als regio vier grotere zeehavens en meerdere binnenhavens, zoals die in Meppel en Leeuwarden, maar ook andere belangrijke logistieke knooppunten, zoals in Veendam. Dit zijn locaties waar ook georganiseerde criminaliteit plaats kan vinden.

Faciliterende rol bij ondermijnende criminaliteit
Tijdens de bedrijfsbezoeken gingen agenten van de Eenheid Noord-Nederland en de Landelijke Eenheid samen met medewerkers van de douane en van betrokken gemeenten in gesprek met werkgevers en werknemers. De focus lag tijdens deze dertien bedrijfsbezoeken vooral op het benadrukken van de (onbewuste) faciliterende rol die de transportsector kan spelen in ondermijnende criminaliteit, vanuit een preventieve invalshoek.

Elkaar weten te vinden
Centrale thema’s tijdens de gesprekken dit jaar waren bewustwording, kennis delen en het bespreken van mogelijke risico’s. Er zijn onderling tips om signalen van ondermijnende criminaliteit te herkennen én om die te melden gedeeld. Werkgevers en werknemers in de transportwereld kennen hun eigen sector het beste en kunnen met hun kennis van het bonafide proces goed duiden welke afwijkingen zouden kunnen wijzen op malafide invloeden. En die informatie gaat helpen de ondermijnende criminaliteit in de transportsector effectiever tegen te gaan. Werkgevers en werknemers in de transportsector weten de politie, de douane en de gemeenten na deze dag beter te vinden. Dat maakt de preventiedag een groot succes, aldus de politie.

#stronglogistics
Georganiseerde criminaliteit ondermijnt de samenleving. Om deze ondermijning in (specifiek) de transportsector tegen te gaan werken de politie, het Openbaar Ministerie, de douane, de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee, het RIEC en betrokken gemeenten samen met de branche aan het weerbaar maken van de transportsector. Dit gebeurt onder de vlag van TFOC. De preventiedag van 31 mei 2022 is niet de eerste TFOC-actie in Noord-Nederland. In oktober 2021 vond er een actieweek plaats, waarbij meerdere bedrijven in Noord-Nederland zijn bezocht of gecontroleerd. Meer informatie over TFOC en #stronglogistics is te vinden op www.strong-logistics.nl.

Deel dit artikel via: