Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Advancis

SMC Alarmcentrale

Ajax Systems

Alphatronics

Masset Solutions

SOBA

20face

Seris

SmartCell

Gold-IP

Alarm Meldnet

DZ Technologies

ARAS

NetworxConnect

VAIBS

Crown Security Services

Traka ASSA ABLOY

Hikvision

Optex

OSEC

Lobeco

VBN

Securitas

Paraat

VVNL

i-Pro

Eagle Eye Networks

Centurion

IDIS

Multiwacht

ADI

NIBHV

Oribi ID Solutions

Sequrix

2N

CardAccess

RoSecure

EAL

Akuvox

SmartSD

Unii

Milestone

ASSA ABLOY

Secusoft

CSL

BHVcertificaat.online

Nimo Drone Security

ASIS

Avigilon Alta

Add Secure

Paxton

Kiwa

Service Centrale Nederland

G4S

Seagate

Trigion

De Beveiligingsjurist

HID

Genetec

VideoGuard

JMB Groep

Eizo

Brivo

Hanwha Vision Europe

Uniview

Bosch Security Systems

PG Security Systems

VEB

CDVI

Top Security

Nimo Dog Security

Explicate

Nenova

Connect Security

HD Security

Bydemes

Regio Control Veldt

GFT

Dero Security Products

Prinsjesdag: Veiligheid en Justitie begroting 2016

15 september 2015
Redactie
16:00

Het kabinet zet de aanpak van high impact crimes in 2016 voort. Ook gaat de politie de bestrijding van cybercrime meer aandacht geven.

prinsjesdagDat staat in de tijdens Prinsjesdag gepresenteerde begroting van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Voor Veiligheid en Justitie is een bedrag van ruim 11 miljard euro beschikbaar.

Aanpak high impact crimes

High impact crimes zijn misdrijven die ernstige, ingrijpende en soms blijvende gevolgen hebben voor het slachtoffer. De nadruk zal liggen op:

  • verhoging van het ophelderingspercentage;
  • afpakken van crimineel vermogen;
  • een zorgvuldige bejegening van de slachtoffers.

Aanpak fraude

In 2015 leverden de opsporingsdiensten 1.500 zaken van fraude aan bij het Openbaar Ministerie. De komende 3 jaar moet dit aantal stapsgewijs toenemen tot 2.300 per jaar. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld oplichting door webwinkels, fraude met betaalmiddelen, acquisitiefraude, spooknota’s, verzekeringsfraude en dating- en loterijfraude.

De ambitie in de strijd tegen mensensmokkel, hennepteelt en drugshandel is stevig: Van der Steur wil jaarlijks op zijn minst 950 criminele netwerken te grazen nemen. Voor de aanpak van de zogenoemde ondermijnende criminaliteit in Zuid-Nederland, waarbij onder- en bovenwereld verweven (dreigen te) raken, is 3 miljoen euro extra beschikbaar.

Commissie-Hoekstra

Er is 7 miljoen euro uitgetrokken om de aanbevelingen uit te voeren van de commissie-Hoekstra, die onderzocht wat er allemaal misging rondom de moord op oud-minister Els Borst.

Rechten voor slachtoffers

Ook in 2016 krijgen slachtoffers van misdrijven de rechten en hulp die hen toekomt:

  • Het spreekrecht wordt uitgebreid.
  • Nabestaanden van slachtoffers van dood door schuld in het verkeer kunnen een beroep doen op een tegemoetkoming uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
  • Er komt 1 digitaal loket waar slachtoffers snel en adequaat hulp kunnen krijgen. En waar zij zelf kunnen aangeven van welke dienstverlening zij gebruik willen maken.
  • De procedures waarmee slachtoffers schade kunnen verhalen op de dader worden eenvoudiger. Het uitgangspunt is dat de dader betaalt en het schadeverhaal zoveel mogelijk al tijdens het strafproces wordt afgedaan.

Ook treedt waarschijnlijk in 2016 een wet in werking die regelt dat veroordeelden niet meer onnodig lang op vrije voeten blijven.

Dreiging jihadisme

De wetsvoorstellen met maatregelen uit het actieprogramma ‘Integrale aanpak jihadisme’ worden naar verwachting in 2016 door het parlement behandeld. Het gaat om maatregelen als ruimere mogelijkheden om het Nederlanderschap in te trekken of een meldplicht voor verdachte individuen.

Ook voor de beveiliging en bewaking van objecten komt meer capaciteit beschikbaar. Tijdens het voorzitterschap van de EU zal Nederland inzetten op bestrijding van gewelddadig extremisme. In het bijzonder op het tegengaan van jihadistische reisbewegingen in Europa.

Aanpak cyberdreigingen

Organisaties in vitale sectoren moeten straks verplicht melding maken van digitale veiligheidsincidenten. Denk aan sectoren als elektriciteit, gas, drinkwater en telecom. Maar ook Financiën en de Rijksoverheid. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity is naar verwachting in 2016.

Ook het aantal onderzoeken naar cybercrime moet hoger: van 220 in 2016 naar 360 onderzoeken in 2018.

Tevens zal tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap volgend jaar de versterking van de internationale samenwerking bij de aanpak van cybercrime prioriteit hebben. De inzet van Nederland zal erop gericht zijn om die samenwerking structureel te versterken. Ook wil het kabinet stappen zetten om de mogelijkheden tot digitale opsporing buiten de landsgrenzen te vergroten, onder andere door implementatie van de cybercrime conventie van de Raad van Europa.

Zie ook: Prinsjesdag 2014

Deel dit artikel via:

Vlog 9

Premium partners

Seagate

Videoguard

SequriX

Suricat

Wordt een partner