Privacy First start rechtszaak tegen gebruik ANPR-camera’s

Burgerrechtenorganisatie Privacy First sleept de staat voor de rechter vanwege wat zij noemt massasurveillance met ANPR-camera’s. Het scannen van kentekens op honderden plekken in Nederland wordt als grootschalige privacyschending beschouwd en moet volgens Privacy First onrechtmatig worden verklaard.

Vast beleid van Stichting Privacy First is om massale privacyschendingen bij de rechter aan te vechten en onrechtmatig te laten verklaren. Privacy First deed dit de laatste jaren tegen de centrale opslag van ieders vingerafdrukken onder de Paspoortwet, tegen de opslag van ieders communicatiegegevens onder de Wet bewaarplicht telecommunicatie en (in coalitieverband) tegen massale risicoprofilering door het Systeem Risico Indicatie (SyRI).

Disproportioneel
Een actuele en urgente kwestie die zich bij uitstek voor een dergelijke rechtszaak leent betreft volgens Privacy First de Nederlandse wetgeving inzake automatische nummerplaatherkenning (Automatic Number Plate Recognition, ANPR) zoals die sinds 2019 geldt onder art. 126jj Sv. Onder deze wetgeving worden de kentekens van miljoenen auto’s in Nederland (oftewel ieders reisbewegingen) continu vier weken in een centrale politiedatabank opgeslagen voor onder andere opsporing en vervolging, ongeacht of men ergens van verdacht wordt. Dit is volgens de burgerrechtenorganisatie totaal niet noodzakelijk, volstrekt disproportioneel en bovendien ineffectief, zo zou blijken uit evaluatierapporten van het WODC. Toezicht ontbreekt en het systeem kan eenvoudig worden misbruikt, zo bevestigde onderzoek door NRC Handelsblad onlangs.

In strijd met Europees privacyrecht
Privacy First heeft daarom een rechtszaak voorbereid om de ANPR-wetgeving buiten werking te laten stellen wegens strijd met Europees privacyrecht. Daartoe zal op 10 november. bij de rechtbank Den Haag een kort geding van Privacy First tegen de Staat plaatsvinden. Via Pro Bono Connect heeft Privacy First het advocatenkantoor CMS ingeschakeld om deze zaak te voeren. De dagvaarding in kort geding is hier te vinden. Indien nodig volgt na dit kort geding tevens een bredere bodemprocedure. De huidige ANPR-wet vormt volgens Privacy First namelijk een massale privacyschending en zou simpelweg niet thuis horen in een vrije democratische rechtsstaat. Gezien de Europese jurisprudentie terzake acht Privacy First de kans op een succesvolle rechtsgang buitengewoon hoog.

Zaakgegevens: Stichting Privacy First vs. de Staat (Ministerie van Justitie en Veiligheid), woensdag 10 november 2021 11.00u, rechtbank Den Haag. Het is mogelijk om de rechtszitting bij te wonen.

Deel dit artikel via: