Project Preventie Diefstal Steigermateriaal succesvol van start

De vereniging van steiger- en hoogwerkersbedrijven VSB meldt positieve resultaten met het Project Preventie Diefstal Steigermateriaal, dat samen met Hoffmann Bedrijfsrecherche wordt uitgevoerd.

steigerPreventie blijkt één van de belangrijkste pijlers is in de strijd tegen diefstal van steigermaterieel. Gedurende een periode van twee maanden werden maar liefst negen diefstalmeldingen gedaan. Steigerdiefstal woekert al jaren voort. Dit leidt niet alleen tot directe schade bij de steigerbedrijven, maar ook tot vertraging van het bouwproces en daarmee tot onnodige kostenstijgingen.

Naar schatting bedraagt de schade als gevolg van de diefstal alleen al bij leden van de VSB tussen de 10 en 15 miljoen euro. Momenteel wordt er aan een zwarte lijst gewerkt die het voor daders moeilijker moet maken om hun criminele activiteiten voort te zetten.

De projectdeelnemers verwachten de komende periode het onderzoek te kunnen uitbreiden naar België, terwijl de opgebouwde contacten met de Metaalrecycling Federatie (MRF) verder worden uitgebouwd. Naast het informeren van de MRF en haar leden is nog winst te behalen uit een gerichte incidentenanalyse.

Deel dit artikel via: