Rechter stelt coronamaatregelen niet buiten werking

De rechter heeft maandag in een kort geding besloten om de coronamaatregelen niet buiten werking te stellen. Dit was gevorderd door onder meer Stichting Viruswaarheid. Aanvankelijk ging het alleen om afschaffing van de avondklok, maar omdat die al was afgeschaft, werd de eis uitgebreid.

De rechter heeft toegestaan dat de tegen de avondklok gerichte zaak, na afschaffing van de avondklok, werd uitgebreid naar alle nog bestaande maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volgens de Stichting Viruswaarheid zijn de coronaregels in strijd met de grondrechten en internationale verdragen en moeten ze daarom per direct worden afgeschaft. Ze zouden alleen van kracht mogen zijn als de regering de noodtoestand had uitgeroepen, wat niet is gebeurd.

Voldoende wettelijke basis
De rechter verwees naar de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 26 februari 2021 (ECLI:NL:GHDHA:2021:285). Dat was een zaak tussen dezelfde partijen, die ging over de avondklok. Het hof heeft daarin al een oordeel gegeven over diverse argumenten, die eisers in dit kort geding opnieuw aanvoeren. De rechter ziet geen ruimte om daar nu anders over te oordelen en gaat dus niet mee in die argumentatie.
Verder zijn de maatregelen nu in een ministeriële regeling opgenomen, die is gebaseerd op een hoofdstuk in de Wet publieke gezondheid. Dat hoofdstuk is van toepassing op de covid-19-epidemie. Hiermee is volgens de rechter sprake van een voldoende wettelijke basis.

Deel dit artikel via: