Rechter stelt CTSN in het gelijk in cao-kwestie Schiphol

De rechtbank Amsterdam besliste maandag dat de belangen en beveiligingsbedrijf CTSN zwaarder wegen dan de afspraken in de cao Particuliere Beveiliging. Het ging vooral over de roosters, maar de rechter vindt die niet onder de arbeidsvoorwaarden vallen. Vakbond CNV Vakmensen is verbijsterd over de uitspraak. CTSN vindt de belangenafweging van de rechter begrijpelijk en is blij met de uitspraak.

Volgens vakbondsbestuurder Erik Honcoop van CNV Vakmensen zet de rechtbank Amsterdam met het vonnis de in de cao Particuliere Beveiliging gemaakte afspraken op de helling. “De rechtbank vindt dat bij een aanbesteding de belangen van Schiphol en CTSN zwaarder wegen dan de afspraken in een cao. Bovendien stelt de rechter dat een rooster geen arbeidsvoorwaarde is.” De uitspraak lijkt volgens Honcoop te betekenen dat beveiligers na een aanbesteding niet langer garantie hebben op behoud van roosters en werktijden. De vakbond beraadt zich daarom over een hoger beroep. De vraag is of dat zin heeft, want los van het kort geding en de uitspraak van de rechtbank had CTSN al toegezegd dat de roostersystematiek vanaf januari 2022 zal worden aangepast, zodat medewerkers uiteindelijk een 6-weeks rollend rooster ontvangen en 7 dagen per kwartaal mogen aanwijzen als niet inroosterbare dagen. Deze voorstellen zijn al eerder overlegd met CNV, maar toch wilde de vakbond naar de rechter.

Concurreren op arbeidsvoorwaarden
September vorig jaar was CTSN een van de beveiligingsbedrijven die de openbare aanbesteding voor de beveiliging van Schiphol had gewonnen. Volgens CNV en FNV door te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Het bedrijf zou namelijk gebruik maken van de ‘goedkopere’ cao Veiligheidsdomein van brancheorganisatie VBe NL. Door een rechterlijke en een ministeriële uitspraak mag deze niet langer gebruikt worden voor regulier beveiligingswerk, waardoor CTSN zich moest conformeren aan de cao Particuliere Beveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Volgens de vakbonden gebeurde dit in de praktijk niet, waarop men het via een kort geding wilde afdwingen. Dat kort geding werd maandag verloren. Honcoop wijst erop dat hierdoor een belangrijk artikel uit de cao opzij is gezet, namelijk de bepaling dat werknemers na een contractwisseling hun arbeidsvoorwaarden, zoals roosters en werktijden, behouden als zij bij de nieuwe opdrachtnemer in dienst treden. Volgens CTSN ging het kort geding echter niet over de toepassing van de cao Particuliere Beveiliging. De rechtszaak ging over het overnemen van de roostersystematiek van G4S voor de medewerkers van CTSN die voor de contractwisseling voor G4S werkten. De rechter heeft de belangen afgewogen en geoordeeld dat het niet doenlijk was de roostersystematiek en het zelfroostersysteem van G4S één op één over te nemen.

Zwaarder wegende belangen
Volgens de rechter mogen opdrachtgevers en beveiligingsbedrijven de afspraak over contractwisselingen naast zich neer leggen, omdat hun belangen zwaarder wegen dan die van de oud-G4S-medewerkers. “Onbegrijpelijk”, aldus Honcoop. “Daarmee maakt de rechter het mogelijk dat beveiligingsbedrijven de cao Particuliere Beveiliging ontduiken.” Hij zegt het zeer pijnlijk te vinden voor de duizenden beveiligers die in moeilijke omstandigheden op Schiphol hun werk doen en van CTSN totaal geen zeggenschap krijgen over hun arbeidstijden. “We bestuderen de uitspraak en kijken of er dan aanleiding is voor vervolgstappen. Het is in ieder geval duidelijk dat de verhoudingen binnen de particuliere beveiliging met deze uitspraak nog verder op scherp zijn gezet.”

Uitnodiging voor constructief overleg
“Wij wilden helemaal niet naar de rechter over de roosters”, zegt algemeen directeur Adan Morik van CTSN. We hebben CNV tot drie keer toe gevraagd om het kort geding in te trekken, omdat wij geen voorstander zijn van scherp tegenover elkaar staan. Wij hebben ons ingespannen om in overleg met CNV te voldoen aan de wensen die de vakbond had. Zo hebben wij al in oktober de toezegging gedaan aan alle werknemers om het rooster verder van tevoren te publiceren en met ingang van januari zeven roostervrije dagen per kwartaal in te voeren. En daar houden we ons ook aan, ongeacht de uitspraak van de rechtbank Amsterdam.
De uitspraak is volgens Morik een zorgvuldige afweging van belangen die ertoe leidt dat CTSN niet verplicht is om de exacte wijze van roosteren van G4S over te nemen. “Zo ver strekt artikel 95 b van de cao PB niet. En verder reikt deze uitspraak niet. Wij zijn dus blij dat de afweging zo is uitgevallen. Als bedrijf heb je bedrijfseigen processen en het zou toch te ver gaan dat je verplicht wordt om een bedrijfsproces exact te kopiëren. Dat kan CNV niet van ons vragen en dat is nu ook niet toegewezen.” De algemeen directeur betreurt de toon die door CNV is gekozen na de voor hen negatieve uitslag. “De toon is escalerend en geeft een onjuiste voorstelling van zaken. Dat is echt niet in het belang van de mensen die op Schiphol werken. Laten we aan het werk gaan op een constructieve manier, dat is wederom mijn uitnodiging aan CNV.”

Overbruggen van verschillen
Brancheorganisatie VBe NL zegt blij te zijn met de uitspraak van de rechter omdat deze helderheid zou verschaffen over aanbestedingen in de beveiliging. “Duidelijk is nu ook door de rechter onderstreept dat roosters geen onderdeel zijn geweest bij de verschuiving van werkzaamheden tussen bedrijven na de gunning op Schiphol. Dat CNV hiermee stelt dat duizenden werknemers minder zeggenschap over arbeidstijden hebben doordat ze onder de cao Veiligheidsdomein vallen is inmiddels in de rechtbank en bij de minister verschillende keren weerlegd”, aldus directeur Leon Vincken. Volgens hem biedt het laatste cao-resultaat zelfs een nog ruimer aantal vrije dagen en blijft de cao Veiligheidsdomein jaarlijks ruim 1000 euro meer salaris opleveren voor de beveiliger. “Ik roep vakbonden nogmaals op om samen te zoeken naar het overbruggen van verschillen in het voordeel van álle werknemers onder beide cao’s. Dat zou een mooi kerstgebaar zijn.”

Deel dit artikel via: