Reclassering kan beter al in gevangenis beginnen

Reclassering is bedoeld om gedetineerden na hun gevangenschap weer aan een plaats in de maatschappij te helpen. Uit een gezamenlijk onderzoek door DJI, Reclassering en Hogeschool Utrecht (HU) blijkt dat dit proces het beste al kan beginnen in de penitentiaire inrichting, direct nadat de gedetineerde daar geplaatst is.

In 2019 zijn de reclassering en DJI samen het programma Samenwerking DJI – Reclassering gestart. Doel was te bepalen op welke wijze de specifieke expertise van de reclassering in detentie kan worden toegevoegd en hoe gezamenlijk invulling is te geven aan de ambities zoals neergelegd in de Wet Straffen en Beschermen en het Bestuurlijk Akkoord.

Reclassering in PI heeft meerwaarde
Marie-José Geenen, onderzoeker bij de HU presenteerde de uitkomsten van het onderzoeksrapport. Uit het onderzoek blijkt dat het toevoegen van de expertise en informatie van de reclassering in het begin van de detentie meerwaarde heeft. Het zorgt voor een completer beeld van de gedetineerde en draagt zo bij aan een eenduidig en samenhangend re-integratieplan. Al tijdens de detentie beginnen met de voorbereiding van begeleiding en toezicht na detentie, blijkt ook meerwaarde te hebben. Marie-José: “Reclassering kon eerder in beeld komen bij gedetineerden. Zeker fysiek aanwezig zijn in de PI maakte dat toegankelijker omdat dat niet gepland hoeft te worden in de spreekkamer maar juist korte contactmomenten tussen reclassering en casemanager werken heel voedend voor elkaar.”

Financiering
Tot het einde van het jaar blijven de deelnemende reclasseringswerkers nog inzetbaar in de PI’s waar ze nu gestationeerd zijn. Daarna bepaalt het verkrijgen van financiering van het ministerie of uitbreiding van de huidige reclasseringsinzet in de PI mogelijk is en welke werkzaamheden daarvoor gedaan kunnen worden. Maar één ding maken de bestuurders duidelijk; de reclassering hoort thuis in de PI. Johan Bac, algemeen directeur Reclassering Nederland: “Eén ding is volstrekt helder. We zijn gestart in 2019 maar niet om in 2021 te stoppen. Er is geen punt in onze samenwerking maar een komma. Er liggen grote uitdagingen en het smaakt naar meer. We gaan door.”

Reclasseren in de PI in de toekomst
Monique Schippers, directeur gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring, sloot de bijeenkomst af: “Voor de toekomst is het ook belangrijk dat we dit kunnen blijven financieren. Op basis van de fase die we nu achter ons hebben liggen, trekken we vanuit de PI en Reclassering samen op naar het departement. Daar brengen we de boodschap dat het zin heeft om samen te werken, met name samen te starten – met daarbij de vraag wie dan het beste welk deel kan oppakken. Wij hebben er vertrouwen in dat deze boodschap bij het departement resoneert. Onze inzet is om voor 2022 in ieder geval een bezetting van reclasseringswerkers in elke PI te hebben. Voor ons is het best spannend om te zien of dat gaat lukken zoals we het willen. In de tussentijd gaan we met vereende krachten verder, doorgaan op de goede weg.”

Deel dit artikel via: