Ron Meeldijk nieuwe co?rdinator PKVW

Vanaf 2 mei 2005 zal Ron Meeldijk (44) als co?rdinator PKVW aantreden bij het CCV. Ron Meeldijk, opgegroeid in een ondernemersgezin, is afkomstig uit het bedrijfsleven. Hij werkte met opdrachtgevers onder overheden zoals gemeenten, maar ook onder productiebedrijven. Voordat hij naar het bedrijfsleven overstapte werkte Ron Meeldijk voor de politie, waar hij onder andere betrokken was bij beleidsontwikkeling en projecten rond antidiscriminatie, slachtofferhulp, recherche-opleidingen en de praktijk van het rechercheren.

Technische Commissie

Beoogd voorzitter van de Technische Commissie PKVW is Hans van Geffen. Hij heeft een eigen adviesbureau voor procesmanagement en is in die hoedanigheid onder andere voorzitter van de werkgroep Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer in Limburg. Voorheen was hij adjunct-directeur van Veilig Verkeer Nederland (3VO). Ook is hij betrokken bij de opleiding Integrale Veiligheid van de Hogeschool van Utrecht.

Het CCV inventariseert met deskundigen van betrokken organisaties kandidaten voor de TC. Hans van Geffen zal met die kandidaten gesprekken voeren en de te benoemen leden voordragen. In overleg met commissieleden formuleert hij ook de opdracht en werkzaamheden van de TC. Naar verwachting zullen de leden in mei door het College van Deskundigen worden benoemd, zodat de TC in juni aan de slag kan. De TC zal uit maximaal 8 personen bestaan, met vertegenwoordigers van erkende bedrijven, politie, gemeente, verzekeraars en Aedes/Vereniging Eigen Huis. De TC PKVW zal zich met de inhoud van het PKVW gaan bezighouden, zoals de Regeling PKVW en het eisenpakket voor nieuwbouw en bestaande bouw. Ook de Dispensatiecommissie zal onder de TC gaan vallen.

Deel dit artikel via: