Rotterdam werkt samen met burgers tegen jeugdgeweld

Rotterdam heeft te maken met een grote en groeiende jeugdproblematiek. Zo waren vorig jaar jongeren betrokken bij 181 zware geweldsincidenten, zoals schietpartijen en bomaanslagen. Dat is een stijging van 64 ten opzichte van 2021. Het Group Violence Intervention (GVI)-programma moet de trend keren.

Het Group Violence Intervention (GVI)-programma is ontwikkeld door de Amerikaanse criminoloog David M. Kennedy en is erop gericht om criminele jongeren actief te benaderen. De gemeente, politie, het OM, het jongerenwerk en de Jeugdbescherming hopen zo de jeugdproblematiek bij de wortel te kunnen aanpakken. In verschillende Amerikaanse steden is dat gelukt. In onder andere Boston, Chicago en Detroit daalde het aantal aan jeugdbendes gerelateerde moorden met tientallen procenten. In Europa zijn goede resultaten behaald in Glasgow en Malmö.

Rolmodel
De methode komt erop neer dat gewone burgers die respect genieten in een door jeugdcriminaliteit geteisterde wijk als rolmodel gaan optreden. Dus geen wijkagenten of sociaal werkers, maar bijvoorbeeld een sportschooleigenaar. Als die tegen de jongeren zegt dat ze wat van hun leven moeten maken, heeft dat vaak meer effect, aldus Kennedy, die deze week in Rotterdam is om zijn ideeën toe te lichten. Alle jongeren wordt hulp aangeboden, bijvoorbeeld in de vorm van een opleiding of een baan. Wie deze hulp weigert, wordt gewoon strafrechtelijk vervolgd. Volgens de criminoloog scheidt je zo de puur criminele leiders en de meelopers, die nog een kans maken in de maatschappij.

Probleem in kaart brengen
Niet iedereen gelooft in de methode. Criminoloog Jan Dirk de Jong vraagt zich bijvoorbeeld af hoe de selectie van ‘rolmodellen’ gaat plaatsvinden. Justitie laat nog niets los over wie de jongeren actief moeten gaan benaderen, maar vertelt wel dat het GVI-programma de komende zomer gaat starten en twee jaar zal lopen. De politie en justitie zijn op het moment bezig om de criminele jeugdgroepen in en rond Rotterdam in kaart aan het brengen. Het probleem lijkt vooral in het zuidelijk stadsdeel te spelen. Daar worden ook veel ‘uithalers’ geronseld, die zo bij de criminele organisaties worden betrokken, waarna er over het algemeen geen weg terug meer is. Er is zelfs al een uithaler van 14 jaar opgepakt. Van de verdachten van aanslagen op woningen was het afgelopen jaar 44 procent jonger dan 23 jaar. Kennedy erkent dat zijn methode niet perfect is, maar voegt daaraan toe dat het wel het beste is dat we nu hebben. Hij gaat er vanuit dat de successen in andere steden ook in Rotterdam behaald kunnen worden.

Deel dit artikel via: