Rotterdamse stadswachten krijgen bodycam

Vijftig Rotterdamse stadswachten krijgen een bodycam om eventuele tegen hen gerichte agressie vast te leggen. De bodycams moeten voorkomen dat een situatie escaleert en dat anders in ieder geval goed bewijsmateriaal ontstaat, zegt wethouder Bert Wijbenga van Handhaving.

De handhavers doen volgens de wethouder ontzettend belangrijk en goed werk voor de veiligheid van Rotterdammers. Zij zorgen ervoor dat de regels worden nageleefd, zodat het fijn en prettig blijft in de stad. Helaas ontstaan er soms onveilige situaties waarbij mensen die worden aangesproken op hun gedrag agressief worden en zo een bedreiging vormen voor de handhavers en eventuele omstanders. De bodycams worden bij wijze van proef ingezet, nadat een eerdere, kleinschaligere groep al succesvol was gebleken. Ditmaal wordt gekeken naar de langetermijneffecten van bodycams op het gevoel van veiligheid van de handhavers. Ook wil de dienst Stadsbeheer onderzoeken hoe vaak opnames zijn gebruikt en voor welke doeleinden. Hierna beslist de gemeente of alle handhavers een bodycam krijgen. De gebruikte bodycam neemt continu op, maar beelden worden alleen doorgeseind als dat nodig is. In dat geval worden ook de twee minuten voorafgaand aan het alarm doorgestuurd. Alle beelden worden 28 dagen bewaard op een beveiligde server. Beelden van incidenten kunnen uiteraard langer worden bewaard.

Deel dit artikel via: