Ruim 180 aanhoudingen tijdens internationale politieactie

Tijdens de zestiende editie van de internationale actie Trivium zijn minimaal 180 verdachten aangehouden en 45 voertuigen in beslag genomen. Dit gebeurde onder coördinatie van de Nederlandse politie en in samenwerking met Europol en zeventien andere landen.

Trivium is een actie die zich richt op de aanpak van internationaal rondtrekkende dadergroepen die zich bezighouden met georganiseerde vermogenscriminaliteit (mobiel banditisme). De Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid (LE) coördineert Trivium, ondersteund door de Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO) en de Dienst Landelijk Operationeel Centrum (DLOC), ook van de LE.

Real-time informatie-uitwisseling
Aan deze zestiende editie, van dinsdag 17 t/m donderdag 19 mei 2022, namen naast Nederland en Europol nog zeventien andere Europese landen deel, namelijk: Albanië, België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Letland, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. De meeste van deze landen hadden een vertegenwoordiger in het hoofdkantoor van Europol in Den Haag, voor de real-time informatie-uitwisseling.
Tijdens Trivium is er een unieke mogelijkheid voor landen om internationaal real-time informatie onderling uit te wisselen. Vorige week is dit meer dan 340 keer gedaan tussen Europol en onderling tussen de deelnemende landen.

Trivium XVI
Tijdens de drie actiedagen van Trivium XVI werkten de Europese landen en Europol samen om een vuist te maken tegen mobiel banditisme. In totaal hielden honderden politieagenten zich bezig met tientallen verschillende interventies, verspreid over heel Europa, die waren gericht op observaties, inbeslagnemingen en informatie-uitwisselingen.
In totaal zijn tijdens Trivium in heel Europa meer dan 12.000 voertuigen en 8000 personen gecontroleerd, waarvan veel op basis van indicaties van mobiel banditisme en bij grenscontroles. Als gevolg van deze controles zijn minimaal 45 voertuigen in beslag genomen, minimaal 180 verdachten aangehouden en zijn er veel andere goederen in beslag genomen, waaronder wapens, geld en verdovende middelen. Er zijn naar aanleiding van de controles tijdens Trivium XVI duizenden politie-onderzoeken gestart.

Aanhoudingen en inbeslagnames
In combinatie met de Korridor Fahndung, een grensactie van de Nederlandse en Duitse politie en de Koninklijke Marechaussee, zijn tijdens Trivium XVI ten minste 58 personen aangehouden en 30 voertuigen in beslag genomen voor verschillende zaken, bijvoorbeeld mobiel banditisme.In totaal controleerden de deelnemende landen bij deze gezamenlijke acties meer dan 730 personen en 935 voertuigen. Een van de doelen van de Korridor Fahndung is de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit en het vergroten van de (verkeers)veiligheid langs de Nederland/Duitse grens. Er werden controles uitgevoerd op de weg en op het water.

Mobiel banditisme
De term mobiel banditisme wordt gebruikt voor internationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming, zakkenrollerij, brandstofdiefstal en autodiefstal en -inbraak.
Onder de vlag van EMPACT-OPC (Organized Property Crime) pakken landen internationaal mobiel banditisme aan, wisselen informatie uit en voeren internationale opsporingsonderzoeken uit. EMPACT is een samenwerkingsverband binnen de EU waarbij de EU-Lidstaten structureel samenwerken bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. EMPACT is een afkorting voor: European Multidisciplinary Platform Against Crime Threats. Europol en Eurojust ondersteunen de EMPACT projecten.

Deel dit artikel via: