Ruim 9300 incidenten tijdens jaarwisseling

Volgens de politie wordt Oud en Nieuw elk jaar grimmiger. De afgelopen jaarwisseling werden ruim 9300 incidenten geteld en hield de politie bijna 300 personen aan. Vorig jaar waren er een kleine 9000 incidenten en 309 aanhoudingen. Veel incidenten waren vuurwerkgerelateerd.

Brandstichting, vernieling en openlijke geweldpleging tegen hulpverleners en agenten waren volgens de politie opnieuw kenmerkend voor Oud en Nieuw, met de flatbrand in Arnhem als tragisch dieptepunt. Toch is het totale aantal incidenten de afgelopen jaren juist afgenomen. Tijdens oudjaar in 2014 waren er nog 12.000 incidenten en werden 640 personen opgepakt. Leidinggevenden van de politie zeggen echter dat dit niet betekent dat het geweld afneemt. Vooral de agressie richting de politie en andere hulpverleners neemt in zorgwekkende mate toe. Veel agenten werden beschoten met vuurpijlen. Dat gebeurde vooral in Breda en ‘s-Hertogenbosch. In Breda was het nodig om de Mobiele Eenheid in te zetten tegen de relschoppers. Volgens Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen politieambtenaren, worden de meeste incidenten niet gemeld, omdat agenten menen dat geweld bij hun werk hoort.

Vernielingen
Er werden tijdens de jaarwisselingen ook weer veel vernielingen aangericht met vuurwerk. Alleen al in Amsterdam is voor ruim een half miljoen euro aan schade veroorzaakt aan straatmeubilair. Ook zijn twee vuilniswagens en meerdere containers in brand gestoken. Dat leverde 300.000 euro schade op. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op voor een landelijk vuurwerkverbod. De laatste partij die dat tegenhield, de VVD, ziet inmiddels ook de noodzaak daarvan in. Tegenstanders van het verbod pleiten voor het alleen verbieden van gevaarlijk vuurwerk. De politie onderzoekt of een dergelijk verbod te handhaven is.

Deel dit artikel via: