Samenwerking belangrijk, maar niet vanzelfsprekend

Samenwerking gaat niet altijd vanzelfsprekend. Zeker niet als de belangen tegengesteld zijn. Dat zegt voorzitter Peter Hoes van branchevereniging VBe NL bij de presentatie van het jaarverslag over 2018. Maar eigenlijk heeft samenwerking alleen maar voordelen, benadrukt hij.

2018 was een goed jaar voor de VBe NL. Twee bedrijven namen weliswaar afscheid, maar daar kwamen er veertien voor in de plaats. Dat brengt het ledental op 95. Verwacht wordt dat binnenkort het honderdste lid wordt verwelkomd. Voorzitter Peter Hoes zegt trots te zijn op al die ondernemers in het veiligheidsdomein die de vereniging als toegevoegde waarde zien en mee willen bouwen aan verbreding van kansen op succesvol ondernemerschap. “Samen met een club die staat voor kwaliteit, transparantie en vooral gelijkheid. Met werknemers die als professional de toon mogen voeren, zoals dat vooral in dit verslagjaar duidelijk is gemaakt met Digi-C.” Met dat laatste doelt de voorzitter op de mogelijkheid dat werknemers mogen meepraten over de CAO. Ook als ze niet lid zijn van een vakbond. 400 beveiligers maakten gebruik van die mogelijkheid en hun inbreng is verwerkt in de CAO Beveiliging, die van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019 loopt. Inmiddels is het traject gestart voor de volgende CAO.

Samenwerken
“Ons idealisme is er niet minder op geworden”, vervolgt Hoes. “We timmeren al jaren flink aan de weg en staan voor verandering, een hoger kwaliteitsniveau en het investeren in onze professionals. Ook snijden we cowboys en malafide bedrijven de pas af. Dat helpt uiteindelijk ook mijn eigen bedrijf aan winst op de lange termijn.”
De voorzitter zegt ook blij te zijn over een aantrekkelijke CAO met invloed op werktijden en scholingsmogelijkheden. “Welke werknemer wil dat niet in deze tijd? Dat doe je door samen te werken. Met collega-bedrijven, met onze partners bij politie, justitie en het onderwijs, met onze vakbondspartner De Unie. Maar ook door samenwerking te zoeken binnen het bredere veiligheidsdomein. Zoals voor bedrijven met verkeersregelaars die we iets te bieden hebben in verbetering van hun positie in de markt.”

Eén gezamenlijk doel
Maar samenwerking gaat volgens Hoes niet altijd vanzelf. “Zeker niet als de belangen tegengesteld zijn. Dat is met onze vereniging niet anders. Een goed gesprek, uitwisselen van standpunten en goed luisteren naar wat elkaar juist bindt blijft de essentie. De krachten die dan vrijkomen geven weer energie en maken dat we samen de volgende stap kunnen zetten. Het is weer een stap in het belang van onze veiligheid en van ons plezier om iedere dag weer te mogen ondernemen in deze sector. En voor mij een reden om trots te zijn als voorzitter van deze pracht vereniging.”
Eerder wees de VBe NL-voorzitter ook al op het belang van goede samenwerking. “Van beveiligers wordt meer dan ooit alertheid gevraagd, bijvoorbeeld bij de dreiging van terreuraanslagen. Investeren in vroegtijdige detectie van abnormaal gedrag kan bij evenementen veel leed voorkomen. Dit wordt integraal onderdeel van het opleidingsbeleid in de beveiligingsbranche. Hier geldt opnieuw: dat kan alleen maar door samenwerking en investeren door overheid en bedrijfsleven. Alle partners staan dus voor één gezamenlijk doel: een veilig Nederland!”

Deel dit artikel via: