Schiphol moet proef met digitale ID uitstellen

Op Schiphol zou vandaag een pilot starten met technologie die een einde moet maken aan de ellenlange rijen bij de paspoortcontrole. De Autoriteit Persoonsgegevens is er echter nog niet overtuigd van de veiligheid hiervan en heeft Schiphol daarom opgedragen de start van de pilot uit te stellen.

Reizigers die aan de pilot willen deelnemen, kunnen via een speciaal ontworpen app privacygevoelige gegevens delen, waaronder hun gezichtsscan, handtekening en BSN-nummer. Op deze wijze begint de paspoortcontrole al thuis en hoeft niet gewacht te worden op Schiphol. De nieuwe technologie is bedoeld voor reizigers die naar landen buiten de Schengen-zone willen reizen. Tijdens de pilot is hiervan alleen gebruik te maken als men een Nederlands, Belgisch of Canadees paspoort heeft en met de KLM van Canada naar Nederland vliegt. Men krijgt dan de paspoortgegevens en de instapkaart op de telefoon.

Algemene invoering
Reizigers met een risico-indicatie kunnen geen gebruik maken van de nieuwe technologie. Overige reizigers hoeven op de luchthaven alleen hun gezicht en telefoon te laten scannen om toegang te krijgen tot het vliegtuig. Het plan is om de technologie vanaf 2025 algemeen te gaan toepassen als de pilot succesvol verloopt. Reizigers zijn dan verplicht om gebruik te maken van de ‘digitale ID’. In de Verenigde Staten en het Midden-Oosten is dat al zo. Reizigers uit 63 landen zullen via een Europees systeem worden gecontroleerd door bij vertrek hun vinger of gezicht te laten scannen. Reizigers hebben dit liever dan dat zij eindeloos in de rij moeten staan, maar critici waarschuwen dat er altijd een kans is dat de in een centrale database opgeslagen biometrische gegevens in verkeerde handen terecht kunnen komen. Criminelen kunnen die dan gebruiken voor identiteitsfraude. Het is al een aantal keer voorgekomen dat luchtvaartmaatschappijen door een datalek werden getroffen. Ook wordt gevreesd dat de gezichtsherkenning niet goed werkt en dat mensen daardoor hinder ondervinden of voor een ander – bijvoorbeeld een terrorist – worden aangezien.

Privacy
De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat burgers of passagiers erop moeten kunnen vertrouwen dat verwerking van biometrische informatie heel zorgvuldig gebeurt en dat hun privacy goed is geborgd. Het verwerken van vingerafdrukken of gezichtsherkenning mag volgens de privacywaakhond alleen onder strikte voorwaarden. “Daarom heeft dit type gegevensverwerking, zoals in de pilot, onze bijzondere aandacht”, aldus een woordvoerder.
Doorgaans vallen de risico’s mee, weten deskundigen op het gebied van biometrie. De systemen slaan geen afbeeldingen op, maar codes waarmee is te verifiëren of biometrische kenmerken overeenstemmen. Deze codes zijn niet naar de originele afbeeldingen van vingerpatronen, oogirissen of gezichten te herleiden. Wie de codes weet te ontfutselen, kan er daarom weinig mee.

Deel dit artikel via: