Scholen niet zorgvuldig met privacy leerlingen

Volgens de beroepsorganisatie Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) wordt de privacy van scholieren vaak geschonden. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de afgelopen anderhalf jaar maar liefst 500 klachten binnen gekregen.
NVO en NIP hielden een enquête waaruit is gebleken dat scholen privacygevoelige informatie over kinderen delen met andere scholen en met externe hulpverleners, zonder dat ouders of kinderen daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit is in principe alleen toegestaan bij noodgevallen, zoals vermoedens van kindermishandeling.
Boete
Ook zijn veel scholen makkelijk met het verstrekken van informatie, zo weet SP-Kamerlid Tjitske Siderius. In plaats van alleen relevante informatie te verstrekken, wordt het complete dossier van een kind aan derden ter beschikking gesteld. D66-Kamerlid Paul van Meenen stelt dat iedereen die bij de dossiers wil, dat ook kan. Hoogleraar privacyrecht Gerrit-Jan Zwenne adviseert scholen om iemand verantwoordelijk te maken voor de privacy. Die kan het overige personeel op de regels wijzen. Niet onbelangrijk, want de Autoriteit Persoonsgegevens kan een boete van maximaal 820.000 euro opleggen voor privacyschendingen. Scholen moeten volgens Zwenne met leerlingdossiers omgaan alsof het examenopdrachten zijn. Als die niet in een kluis liggen, weet volgens hem ook iedereen dat het verkeerd gaat.

Deel dit artikel via: