Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Ajax Systems

Brivo

Alphatronics

VideoGuard

JMB Groep

Advancis

Uniview

Secusoft

Trigion

Bosch Security Systems

Add Secure

Centurion

i-Pro

Dero Security Products

Genetec

Multiwacht

Gold-IP

Hanwha Vision Europe

ASIS

Alarm Meldnet

VVNL

Traka ASSA ABLOY

HD Security

Paraat

Securitas

Hikvision

PG Security Systems

SmartCell

Kiwa

Lobeco

Explicate

SOBA

HID

Oribi ID Solutions

VEB

De Beveiligingsjurist

Regio Control Veldt

CDVI

DZ Technologies

Optex

NIBHV

Akuvox

Seagate

2N

CardAccess

BHVcertificaat.online

ASSA ABLOY

SMC Alarmcentrale

Seris

NetworxConnect

20face

VAIBS

G4S

Nimo Drone Security

RoSecure

Service Centrale Nederland

Masset Solutions

EAL

Top Security

IDIS

Unii

Milestone

CSL

Crown Security Services

OSEC

VBN

Paxton

SmartSD

Nimo Dog Security

ADI

Connect Security

GFT

ARAS

Eizo

Avigilon Alta

Nenova

Bydemes

Eagle Eye Networks

Sequrix

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

2 maart 2024
Redactie
15:25

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een Nederlandse organisatie die zich richt op het bevorderen van veiligheid en het voorkomen van criminaliteit in Nederland. Het CCV werkt samen met overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers om concrete oplossingen te bieden voor veiligheidsvraagstukken op verschillende terreinen.

Missie en Doelstellingen

Het CCV heeft als missie om Nederland veiliger te maken door het ontwikkelen en verspreiden van kennis, instrumenten en praktische oplossingen op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid. De organisatie streeft naar een samenleving waarin mensen zich veilig voelen en waarin criminaliteit en overlast worden teruggedrongen.

Taken en Activiteiten

  1. Kennisontwikkeling en -verspreiding: Het CCV verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis over criminaliteit en veiligheid. Dit gebeurt onder andere door onderzoek, het uitgeven van publicaties, het organiseren van bijeenkomsten en het bieden van online informatie en tools.
  2. Instrumentontwikkeling: Het CCV ontwikkelt praktische instrumenten en methodieken die organisaties en burgers kunnen gebruiken om criminaliteit en onveiligheid tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn handreikingen, richtlijnen, trainingen en campagnemateriaal.
  3. Advies en Ondersteuning: Het CCV biedt advies en ondersteuning aan overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van veiligheidsbeleid en -maatregelen. Dit kan variëren van het opstellen van veiligheidsplannen tot het uitvoeren van veiligheidsscans.
  4. Samenwerking en Netwerken: Het CCV bevordert de samenwerking tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij veiligheid, zoals gemeenten, politie, justitie, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door het opzetten van netwerken en platforms worden kennis en ervaringen uitgewisseld en gezamenlijke initiatieven gestimuleerd.

Specifieke Programma’s

Het CCV voert diverse programma’s uit die zich richten op specifieke veiligheidsthema’s en doelgroepen. Enkele voorbeelden van programma’s zijn:

  • Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO): Het CCV ondersteunt ondernemers en gemeenten bij het opzetten van samenwerkingsverbanden en het implementeren van maatregelen om de veiligheid op bedrijventerreinen en in winkelgebieden te verbeteren.
  • Week van de Veiligheid: Jaarlijks organiseert het CCV in samenwerking met partners de Week van de Veiligheid, waarin aandacht wordt gevraagd voor diverse veiligheidsthema’s en waarin activiteiten worden georganiseerd om veiligheid te bevorderen.
  • Woninginbraken: Het CCV biedt ondersteuning aan gemeenten, woningcorporaties en burgers bij het voorkomen van woninginbraken. Dit gebeurt onder andere door het ontwikkelen van campagnes, het verstrekken van informatie en het adviseren over preventiemaatregelen.

Samenwerkingen

Het CCV werkt nauw samen met verschillende partners, waaronder het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het Openbaar Ministerie, gemeenten, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Door deze samenwerkingen kunnen gezamenlijke doelen worden bereikt en kunnen effectieve oplossingen worden gevonden voor veiligheidsvraagstukken.

Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Seagate

Suricat

Videoguard

Wordt een partner