Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Secusoft

De Beveiligingsjurist

Alarm Meldnet

Bosch Security Systems

Nimo Dog Security

SmartSD

Lobeco

IDIS

G4S

Brivo

NIBHV

Sequrix

Connect Security

NetworxConnect

Akuvox

DZ Technologies

VVNL

SOBA

BHVcertificaat.online

CardAccess

Paraat

ASIS

Multiwacht

Nimo Drone Security

Avigilon Alta

20face

Milestone

GFT

ARAS

CSL

Securitas

Trigion

SmartCell

PG Security Systems

Seagate

HD Security

ASSA ABLOY

Add Secure

EAL

ADI

HID

Ajax Systems

JMB Groep

i-Pro

Uniview

Hikvision

Masset Solutions

Service Centrale Nederland

Dero Security Products

VideoGuard

VEB

2N

Optex

Kiwa

OSEC

VAIBS

Centurion

VBN

Oribi ID Solutions

Explicate

Crown Security Services

Traka ASSA ABLOY

Regio Control Veldt

Nenova

Gold-IP

RoSecure

Paxton

Eizo

Top Security

SMC Alarmcentrale

Hanwha Vision Europe

Genetec

Advancis

Unii

Bydemes

Alphatronics

Eagle Eye Networks

CDVI

Seris

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

2 maart 2024
Redactie
13:12

Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is een instrument dat wordt gebruikt om de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen, te beoordelen en te beheersen. Het is een proces dat organisaties helpt om vooraf de privacy-implicaties van een bepaalde gegevensverwerking te identificeren en te evalueren, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen om de privacy van betrokkenen te beschermen.

Een DPIA is met name vereist wanneer een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zoals bij grootschalige verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens, systematische monitoring op grote schaal van openbaar toegankelijke ruimtes, of wanneer nieuwe technologieën worden gebruikt.

Het proces van het uitvoeren van een DPIA omvat meestal de volgende stappen:

  1. Identificatie van de gegevensverwerking: Het bepalen van het doel en de reikwijdte van de gegevensverwerking, inclusief de betrokken gegevenscategorieën, betrokken partijen en eventuele gegevensoverdrachten.
  2. Beoordeling van de noodzaak en proportionaliteit: Het beoordelen of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het beoogde doel en of de voordelen van de verwerking opwegen tegen de mogelijke risico’s voor de privacy van betrokkenen.
  3. Risicobeoordeling: Het identificeren en beoordelen van de privacyrisico’s die gepaard gaan met de gegevensverwerking, zoals ongeoorloofde toegang tot gegevens, onnauwkeurigheden, datalekken, of schendingen van privacyrechten.
  4. Maatregelen voor gegevensbescherming: Het vaststellen van passende maatregelen om de geïdentificeerde risico’s te beheren en te minimaliseren, zoals technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, gegevensbeschermingsmaatregelen, of het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen.
  5. Documentatie en rapportage: Het documenteren van de DPIA, inclusief de bevindingen, genomen maatregelen, en het opstellen van een rapport dat kan worden voorgelegd aan de toezichthoudende autoriteit indien nodig.

Door het uitvoeren van een DPIA kunnen organisaties proactief privacyrisico’s identificeren en beheren, waardoor ze kunnen voldoen aan hun verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming en het beschermen van de privacy van individuen.

Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Suricat

Videoguard

Seagate

Wordt een partner