Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Alarm Meldnet

VideoGuard

Optex

Unii

Bydemes

20face

De Beveiligingsjurist

ARAS

2N

NIBHV

Top Security

Eizo

Seris

Genetec

ASSA ABLOY

Brivo

G4S

Traka ASSA ABLOY

Securitas

Sequrix

Service Centrale Nederland

VEB

CDVI

i-Pro

CardAccess

Hanwha Vision Europe

SmartSD

Dero Security Products

HID

Nimo Dog Security

Gold-IP

Trigion

Crown Security Services

SOBA

Regio Control Veldt

EAL

DZ Technologies

Nimo Drone Security

IDIS

Centurion

Connect Security

Paraat

RoSecure

GFT

Milestone

NetworxConnect

Paxton

SmartCell

VAIBS

Add Secure

OSEC

Oribi ID Solutions

Hikvision

Secusoft

Avigilon Alta

Masset Solutions

Network Optix

Lobeco

Seagate

VBN

Uniview

Eagle Eye Networks

Akuvox

HD Security

Advancis

SMC Alarmcentrale

PG Security Systems

VVNL

CSL

Ajax Systems

Multiwacht

Explicate

ASIS

ADI

JMB Groep

Nenova

Bosch Security Systems

Alphatronics

Kiwa

BHVcertificaat.online

Georganiseerde criminaliteit

2 maart 2024
Redactie
15:47

Georganiseerde criminaliteit verwijst naar criminele activiteiten die worden uitgevoerd door georganiseerde groepen of bendes, die vaak een hiërarchische structuur hebben en opereren met een duidelijk doel voor ogen. Deze criminele groeperingen zijn betrokken bij diverse illegale activiteiten, waaronder drugshandel, mensenhandel, wapenhandel, afpersing, witwassen van geld, cybercriminaliteit en meer. Ze opereren vaak op internationale schaal en maken gebruik van geavanceerde technologieën en strategieën om hun activiteiten te verbergen en hun invloed te vergroten.

Enkele kenmerken van georganiseerde criminaliteit zijn:

 1. Hiërarchische structuur: Georganiseerde criminele groepen hebben vaak een strakke hiërarchische structuur, waarbij leden duidelijk gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden hebben.
 2. Specialisatie: Deze groepen specialiseren zich vaak in specifieke criminele activiteiten en ontwikkelen expertise op dat gebied, zoals drugssmokkel, cybercriminaliteit of mensenhandel.
 3. Internationale operaties: Georganiseerde criminaliteit kent geen grenzen en opereert vaak op internationaal niveau, waarbij gebruik wordt gemaakt van internationale netwerken en samenwerkingsverbanden.
 4. Gewelddadige tactieken: Geweld wordt regelmatig gebruikt als middel om rivaliserende bendes te intimideren, concurrenten uit te schakelen of slachtoffers te dwingen tot samenwerking.

Manifestaties van georganiseerde criminaliteit

Georganiseerde criminaliteit manifesteert zich op verschillende manieren en kan diverse vormen aannemen, afhankelijk van de regio, de specifieke criminele groep en de aard van de activiteiten. Enkele veelvoorkomende vormen van georganiseerde criminaliteit zijn:

 1. Drugshandel: Criminele organisaties zijn vaak betrokken bij de illegale productie, distributie en verkoop van drugs, zoals cocaïne, heroïne, methamfetamine en synthetische drugs.
 2. Mensenhandel en mensensmokkel: Georganiseerde bendes houden zich bezig met het illegaal verhandelen en smokkelen van mensen, vaak voor doeleinden zoals gedwongen arbeid, seksuele uitbuiting of orgaanhandel.
 3. Witwassen van geld: Criminele organisaties gebruiken complexe financiële structuren en transacties om illegaal verkregen geld te verbergen en legitiem te laten lijken.
 4. Cybercriminaliteit: Georganiseerde criminele groepen plegen cyberaanvallen, hacken systemen, stelen persoonlijke informatie en voeren online oplichting uit om financieel gewin te behalen.

Impact van georganiseerde criminaliteit

De impact van georganiseerde criminaliteit strekt zich uit tot verschillende niveaus en heeft verstrekkende gevolgen voor samenlevingen, economieën en individuen. Enkele van de belangrijkste effecten zijn:

 1. Economische schade: Georganiseerde criminaliteit ondermijnt de legale economie door het creëren van een parallelle zwarte markt en het verstoren van eerlijke concurrentie. Het witwassen van geld en corruptie dragen ook bij aan economische instabiliteit.
 2. Maatschappelijke ontwrichting: Georganiseerde criminaliteit gaat vaak gepaard met geweld, intimidatie en angst, wat resulteert in een gevoel van onveiligheid en maatschappelijke ontwrichting in getroffen gemeenschappen.
 3. Corruptie en infiltratie: Criminele organisaties proberen vaak invloed uit te oefenen op overheidsinstellingen, politieke systemen en economische sectoren door middel van omkoping, chantage en infiltratie.
 4. Menselijk leed: De activiteiten van georganiseerde criminele groepen leiden tot menselijk leed, zoals slachtoffers van mensenhandel, drugsmisbruik, geweld en uitbuiting.

Bestrijding van georganiseerde criminaliteit

Het bestrijden van georganiseerde criminaliteit vereist een gecoördineerde en multidisciplinaire aanpak op nationaal en internationaal niveau. Dit omvat wetshandhaving, justitiële samenwerking, intelligence sharing, preventie, capaciteitsopbouw en internationale samenwerking tussen overheden, rechtshandhavingsinstanties en maatschappelijke organisaties. Efficiënte wetgeving, versterking van de rechtsstaat en bevordering van transparantie en integriteit zijn ook cruciale elementen in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit.

Deel dit artikel via:

Vlog 11

Premium partners

Seagate

Videoguard

SequriX

Suricat

Wordt een partner