Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

2N

CardAccess

Sequrix

Secusoft

SMC Alarmcentrale

Service Centrale Nederland

Dero Security Products

Nimo Drone Security

Hikvision

SOBA

Optex

SmartCell

Bosch Security Systems

Brivo

DZ Technologies

Genetec

De Beveiligingsjurist

VBN

RoSecure

ASSA ABLOY

PG Security Systems

Trigion

HD Security

Advancis

GFT

i-Pro

Traka ASSA ABLOY

Avigilon Alta

Explicate

Paraat

Bydemes

Securitas

ASIS

Connect Security

Lobeco

NIBHV

IDIS

Seagate

Seris

VAIBS

BHVcertificaat.online

OSEC

Oribi ID Solutions

G4S

Add Secure

CSL

Nenova

Akuvox

Top Security

VEB

Unii

Nimo Dog Security

Hanwha Vision Europe

20face

Eagle Eye Networks

Masset Solutions

ADI

SmartSD

Alarm Meldnet

Crown Security Services

Centurion

CDVI

Kiwa

JMB Groep

Gold-IP

Milestone

Alphatronics

ARAS

Multiwacht

VideoGuard

HID

NetworxConnect

VVNL

EAL

Eizo

Ajax Systems

Regio Control Veldt

Uniview

Paxton

HALT-regeling

2 maart 2024
Redactie
15:31

De HALT-regeling, officieel bekend als Halt-afdoening, is een alternatieve afdoeningsvorm voor minderjarigen die een lichte vorm van criminaliteit hebben gepleegd. Deze regeling heeft als doel om jongeren bewust te maken van hun gedrag en de gevolgen daarvan, en om te voorkomen dat zij verder afglijden in de criminaliteit. De HALT-regeling wordt uitgevoerd door de stichting Halt, een landelijke organisatie die gespecialiseerd is in de afdoening van jeugdcriminaliteit.

Doelstellingen van de HALT-regeling

  1. Preventie van herhaling: De HALT-regeling heeft als primair doel om te voorkomen dat minderjarigen opnieuw in aanraking komen met criminaliteit. Door deelname aan HALT worden jongeren zich bewust van hun gedrag en de mogelijke gevolgen daarvan, waardoor ze minder snel geneigd zijn om opnieuw strafbare feiten te plegen.
  2. Educatie en bewustwording: Deelnemende jongeren worden tijdens het HALT-traject geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag, zowel voor henzelf als voor anderen. Door middel van gesprekken, opdrachten en eventuele herstelmaatregelen leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden en worden ze gestimuleerd om hun gedrag te verbeteren.
  3. Maatschappelijke herstelmaatregelen: Naast bewustwording en educatie kan de HALT-regeling ook voorzien in maatschappelijke herstelmaatregelen. Dit kunnen bijvoorbeeld werkstraffen zijn, waarbij jongeren zich inzetten voor de gemeenschap door bijvoorbeeld graffiti te verwijderen of zwerfafval op te ruimen.

Werking van de HALT-regeling

Wanneer een minderjarige een lichte overtreding begaat, zoals vandalisme, winkeldiefstal of vernieling, kan de politie ervoor kiezen om de zaak door te verwijzen naar Halt. De politie maakt een proces-verbaal op en stuurt dit door naar Halt, waar de zaak verder wordt behandeld.

Bij Halt doorloopt de jongere een HALT-traject, dat bestaat uit verschillende onderdelen:

  1. Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek wordt de situatie van de jongere besproken en worden afspraken gemaakt over het vervolgtraject.
  2. Educatieve activiteiten: De jongere neemt deel aan educatieve activiteiten waarbij thema’s als verantwoordelijkheid, respect en de gevolgen van criminaliteit aan bod komen.
  3. Eventuele herstelmaatregelen: Afhankelijk van de aard van de overtreding kan de jongere worden gevraagd om herstelmaatregelen uit te voeren, zoals excuses aanbieden, schade vergoeden of een werkstraf uitvoeren.
  4. Afsluitend gesprek: Na afronding van het traject vindt een afsluitend gesprek plaats waarin wordt teruggeblikt op het HALT-traject en de geleerde lessen worden besproken.

Voordelen van de HALT-regeling

  1. Effectieve Preventie: Onderzoek heeft aangetoond dat deelname aan de HALT-regeling effectief is in het voorkomen van recidive onder minderjarige overtreders. Door jongeren op een educatieve en constructieve manier aan te spreken op hun gedrag, wordt voorkomen dat zij verder afglijden in de criminaliteit.
  2. Educatieve Meerwaarde: De HALT-regeling biedt jongeren de kans om te leren van hun fouten en zich bewust te worden van de gevolgen van hun gedrag. Door middel van educatieve activiteiten en gesprekken worden zij gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden en hun gedrag te verbeteren.
  3. Maatschappelijke Bijdrage: Door het uitvoeren van herstelmaatregelen dragen deelnemende jongeren bij aan het herstel van eventuele schade aan de samenleving. Dit draagt bij aan het gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de gemeenschap.

Al met al biedt de HALT-regeling een waardevol alternatief voor strafrechtelijke vervolging van minderjarigen die een lichte overtreding begaan hebben. Door middel van educatie, bewustwording en eventuele herstelmaatregelen draagt de regeling bij aan een preventieve en constructieve aanpak van jeugdcriminaliteit.

Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Suricat

Videoguard

Seagate

Wordt een partner