Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Secusoft

OSEC

Paraat

Traka ASSA ABLOY

Paxton

Network Optix

Nimo Dog Security

Bydemes

Crown Security Services

Trigion

ASIS

Centurion

NIBHV

2N

Optex

Oribi ID Solutions

Uniview

Advancis

Securitas

NetworxConnect

Explicate

RoSecure

BHVcertificaat.online

Gold-IP

JMB Groep

De Beveiligingsjurist

Add Secure

Seris

SMC Alarmcentrale

Genetec

HID

SmartCell

CardAccess

Kiwa

Bosch Security Systems

Akuvox

G4S

Hanwha Vision Europe

DZ Technologies

Top Security

Connect Security

Masset Solutions

20face

Regio Control Veldt

CDVI

Sequrix

VVNL

VideoGuard

Avigilon Alta

HD Security

ASSA ABLOY

Unii

PG Security Systems

Eizo

IDIS

CSL

Dero Security Products

Eagle Eye Networks

ADI

Nimo Drone Security

Nenova

Hikvision

VEB

VBN

EAL

Seagate

Milestone

Service Centrale Nederland

Alarm Meldnet

GFT

Brivo

Ajax Systems

SOBA

Lobeco

Multiwacht

VAIBS

ARAS

SmartSD

i-Pro

Alphatronics

Koninklijke Marechaussee

2 maart 2024
Redactie
14:16

De Koninklijke Marechaussee, vaak afgekort als KMar, is een bijzondere en veelzijdige organisatie binnen Nederland. Oorspronkelijk opgericht als een militaire eenheid belast met politietaken, heeft de Marechaussee zich ontwikkeld tot een moderne en multidisciplinaire organisatie die verantwoordelijk is voor een breed scala aan taken op het gebied van handhaving, beveiliging, grensbewaking en politietaken.

Geschiedenis en Ontstaan

De geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee gaat terug tot het begin van de 19e eeuw. De eenheid werd opgericht in 1814 door Koning Willem I en diende aanvankelijk als een militaire politie- en bewakingseenheid binnen het leger. Haar taken omvatten onder meer het handhaven van de discipline en orde binnen de krijgsmacht, het bewaken van militaire objecten en het assisteren bij de handhaving van de openbare orde.

Taken en Verantwoordelijkheden

De Koninklijke Marechaussee vervult vandaag de dag een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden, zowel binnen als buiten de Nederlandse landsgrenzen. Enkele van haar belangrijkste taken omvatten:

  1. Grensbewaking: De Marechaussee is verantwoordelijk voor het bewaken van de Nederlandse grenzen, zowel op luchthavens, havens als bij grensovergangen over land. Hierbij controleert zij reizigers, goederen en voertuigen op naleving van de geldende wet- en regelgeving, zoals de Schengenregels en de immigratiewetgeving.
  2. Beveiliging: De Marechaussee speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid op en rondom belangrijke overheidsgebouwen, ambassades, luchthavens en andere vitale infrastructuur. Zij voert onder meer bewakings- en beveiligingstaken uit om terroristische dreigingen te voorkomen en te bestrijden.
  3. Politietaken: Als politieorganisatie heeft de Marechaussee bevoegdheden om strafbare feiten op te sporen, verdachten aan te houden en op te treden bij incidenten die zich voordoen op militair terrein, bij grensovergangen en op andere locaties waar zij verantwoordelijk voor is.
  4. Handhaving van de openbare orde: De Marechaussee kan worden ingezet bij evenementen, demonstraties en andere situaties waarbij de openbare orde in het geding is. Zij treedt op ter handhaving van de rust en veiligheid en kan indien nodig geweld gebruiken om de orde te herstellen.

Organisatie en Structuur

De Koninklijke Marechaussee is een onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht en valt onder het Ministerie van Defensie. De organisatie kent een hiërarchische structuur met verschillende eenheden en onderdelen, waaronder:

  • Commando Koninklijke Marechaussee (CKMar): Het CKMar is het hoogste operationele commando van de Marechaussee en geeft leiding aan alle operationele eenheden.
  • Brigades en Districten: De Marechaussee is georganiseerd in brigades en districten verspreid over het hele land, met elk hun eigen verantwoordelijkheden en werkgebieden.
  • Specialistische Eenheid: Naast reguliere politietaken beschikt de Marechaussee ook over specialistische eenheden, zoals de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) en de Brigade Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (BKDB), die gespecialiseerd zijn in het beveiligen van hoogwaardigheidsbekleders en diplomatieke missies.

Internationale Samenwerking

Als onderdeel van de krijgsmacht en als politieorganisatie onderhoudt de Koninklijke Marechaussee nauwe banden met internationale partners en organisaties. Zij werkt samen met andere Europese en internationale rechtshandhavingsinstanties om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken, terrorisme te bestrijden en de veiligheid te waarborgen.

Kortom, de Koninklijke Marechaussee vervult een essentiële rol binnen Nederland door haar taken op het gebied van grensbewaking, beveiliging, handhaving en politietaken. Als multidisciplinaire organisatie met een lange geschiedenis staat de Marechaussee garant voor veiligheid en rechtshandhaving, zowel nationaal als internationaal.

Deel dit artikel via:

Vlog 11

Premium partners

Seagate

SequriX

Suricat

Videoguard

Wordt een partner