Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Lobeco

Hikvision

Milestone

JMB Groep

Seris

Unii

CDVI

Gold-IP

BHVcertificaat.online

Securitas

SOBA

ASSA ABLOY

VAIBS

Sequrix

Kiwa

Ajax Systems

Alarm Meldnet

Connect Security

Bosch Security Systems

Service Centrale Nederland

Top Security

2N

Multiwacht

Masset Solutions

Hanwha Vision Europe

PG Security Systems

Eizo

Akuvox

DZ Technologies

Nimo Drone Security

i-Pro

Eagle Eye Networks

Nimo Dog Security

Seagate

Trigion

Paxton

De Beveiligingsjurist

CSL

VideoGuard

IDIS

Alphatronics

Dero Security Products

Avigilon Alta

Nenova

Add Secure

HID

Genetec

Oribi ID Solutions

HD Security

ADI

GFT

RoSecure

VEB

VVNL

Brivo

NIBHV

VBN

Explicate

Paraat

20face

Advancis

ASIS

Regio Control Veldt

SmartCell

NetworxConnect

G4S

Centurion

CardAccess

Uniview

Crown Security Services

OSEC

ARAS

Bydemes

SmartSD

Traka ASSA ABLOY

Secusoft

EAL

SMC Alarmcentrale

Optex

NIS2-richtlijn

3 april 2024
Redactie
21:05

De NIS2-richtlijn, ook bekend als de Richtlijn inzake de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen, is een cruciale wetgeving die gericht is op het versterken van de cybersecurity en veerkracht van de digitale infrastructuur van de Europese Unie (EU). De richtlijn is een herziening van de oorspronkelijke NIS-richtlijn uit 2016 en heeft tot doel de cybersecuritymaatregelen te versterken en de samenwerking tussen lidstaten te verbeteren om de effecten van cyberaanvallen te verminderen.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de NIS2-richtlijn is het vergroten van de veerkracht van de digitale infrastructuur van de EU tegen cyberdreigingen en -aanvallen. Dit omvat het verplicht stellen van cybersecuritymaatregelen voor bedrijven en organisaties die als essentieel worden beschouwd voor de continuïteit van vitale diensten, zoals energie, financiën, gezondheidszorg en vervoer. Deze bedrijven en organisaties moeten passende maatregelen nemen om cyberaanvallen te voorkomen, te detecteren en te weerstaan, en om de gevolgen ervan te beheren.

Een ander belangrijk aspect van de NIS2-richtlijn is de versterking van de samenwerking tussen lidstaten op het gebied van cybersecurity. De richtlijn stelt een Europees netwerk van nationale cybersecurity-instanties (NISN) in, dat fungeert als een platform voor informatie-uitwisseling, samenwerking en coördinatie tussen lidstaten bij het aanpakken van cyberdreigingen en -aanvallen. Dit netwerk speelt een cruciale rol bij het bevorderen van een gecoördineerde en samenhangende aanpak van cybersecurity op Europees niveau.

Daarnaast bevat de NIS2-richtlijn bepalingen voor het melden van ernstige cyberincidenten aan nationale autoriteiten en de Europese Commissie. Bedrijven en organisaties die als essentieel worden beschouwd voor de continuïteit van vitale diensten moeten ernstige cyberincidenten melden aan de relevante nationale autoriteit, die vervolgens de nodige maatregelen kan nemen om de gevolgen van het incident te beperken en de veerkracht van de digitale infrastructuur te versterken.

Tot slot benadrukt de NIS2-richtlijn het belang van samenwerking tussen publieke en private sector bij het aanpakken van cyberdreigingen. De richtlijn moedigt lidstaten aan om publiek-private partnerschappen te bevorderen en te ondersteunen bij het delen van informatie, het ontwikkelen van beste praktijken en het versterken van de cybersecurity-capaciteiten van bedrijven en organisaties.

Al met al is de NIS2-richtlijn een belangrijk instrument voor het versterken van de cybersecurity en veerkracht van de digitale infrastructuur van de EU. Door de verplichte maatregelen voor essentiële dienstverleners, de versterking van de samenwerking tussen lidstaten en de bevordering van publiek-private samenwerking, draagt de richtlijn bij aan het creëren van een veiliger en veerkrachtiger digitale omgeving voor Europese burgers en bedrijven.

Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Videoguard

Seagate

Suricat

Wordt een partner