Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Nenova

EAL

Kiwa

ARAS

Trigion

CDVI

G4S

ASIS

VVNL

JMB Groep

Advancis

Uniview

BHVcertificaat.online

Masset Solutions

DZ Technologies

2N

Hanwha Vision Europe

Dero Security Products

VBN

NIBHV

Optex

Explicate

Brivo

Paraat

Nimo Drone Security

Centurion

ADI

CSL

i-Pro

VAIBS

Add Secure

SOBA

SmartSD

Seagate

Service Centrale Nederland

Oribi ID Solutions

Gold-IP

Multiwacht

Regio Control Veldt

HD Security

NetworxConnect

20face

ASSA ABLOY

De Beveiligingsjurist

PG Security Systems

Eagle Eye Networks

Secusoft

Nimo Dog Security

SmartCell

Akuvox

Alphatronics

Lobeco

Eizo

Crown Security Services

OSEC

SMC Alarmcentrale

Bydemes

Ajax Systems

Bosch Security Systems

Avigilon Alta

Genetec

VideoGuard

CardAccess

Securitas

IDIS

HID

Paxton

Top Security

Unii

RoSecure

Sequrix

Seris

Alarm Meldnet

Traka ASSA ABLOY

VEB

Hikvision

Milestone

GFT

Connect Security

Procureur generaal

2 maart 2024
Redactie
14:13

Een procureur-generaal is een hooggeplaatste functionaris binnen het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland en België. De procureur-generaal staat aan het hoofd van een ressortsparket, dat een bepaald rechtsgebied of arrondissement omvat, en heeft diverse taken en verantwoordelijkheden binnen het rechtssysteem. Hieronder volgt een nadere uitleg van de rol en functie van een procureur-generaal:

De procureur-generaal geeft leiding aan het ressortsparket en is verantwoordelijk voor de algehele organisatie en uitvoering van het strafrechtelijk beleid binnen het desbetreffende rechtsgebied. Dit omvat onder meer het aansturen van officieren van justitie en ondersteunend personeel, het ontwikkelen van strategieën en prioriteiten voor de strafrechtelijke handhaving, en het waarborgen van een effectieve en efficiënte rechtshandhaving.

Als hoogste vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie binnen het ressortsparlement, adviseert de procureur-generaal over juridische kwesties en neemt hij of zij beslissingen over strafrechtelijke vervolgingen en de opsporing van strafbare feiten. Daarnaast houdt de procureur-generaal toezicht op de rechtshandhaving en de naleving van wet- en regelgeving binnen het rechtsgebied.

De procureur-generaal vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie bij hoger beroep en cassatieberoep in strafzaken. Hij of zij beoordeelt de rechtmatigheid en de gronden van het vonnis in eerste aanleg en bepaalt of er hoger beroep wordt ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank. Tevens kan de procureur-generaal cassatieberoep instellen bij de Hoge Raad der Nederlanden of het Hof van Cassatie in België, indien er sprake is van schending van het recht.

Als hoogste ambtenaar van het Openbaar Ministerie in het ressort, adviseert de procureur-generaal de minister van Justitie over juridische kwesties, strafrechtelijk beleid en wetgeving met betrekking tot het strafrecht. Dit omvat bijvoorbeeld het formuleren van voorstellen voor wetswijzigingen, het opstellen van richtlijnen voor het OM en het informeren van de minister over ontwikkelingen in de strafrechtspleging.

Kortom, een procureur-generaal heeft een belangrijke rol binnen het Openbaar Ministerie en de rechtshandhaving. Hij of zij staat aan het hoofd van een ressortsparket en heeft diverse taken op het gebied van leidinggeven, juridisch advies, toezicht, vertegenwoordiging in hoger beroep en advisering aan de minister van Justitie.

Deel dit artikel via:

Vlog 6

Premium partners

Suricat

Videoguard

Seagate

Wordt een partner