Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Alarm Meldnet

CardAccess

VEB

SmartSD

Centurion

Service Centrale Nederland

Bosch Security Systems

Hikvision

SOBA

SMC Alarmcentrale

HID

2N

ASIS

Securitas

IDIS

Unii

Kiwa

ASSA ABLOY

ARAS

Hanwha Vision Europe

20face

VBN

Masset Solutions

PG Security Systems

Regio Control Veldt

Secusoft

Eizo

Seris

Advancis

Oribi ID Solutions

Seagate

Trigion

EAL

BHVcertificaat.online

Genetec

Nenova

SmartCell

Traka ASSA ABLOY

Lobeco

Milestone

JMB Groep

GFT

Brivo

CDVI

Nimo Drone Security

Avigilon Alta

DZ Technologies

VAIBS

Eagle Eye Networks

Top Security

G4S

Sequrix

Connect Security

NIBHV

Ajax Systems

VVNL

OSEC

De Beveiligingsjurist

CSL

Optex

Crown Security Services

Bydemes

Uniview

Add Secure

Akuvox

i-Pro

Nimo Dog Security

HD Security

Alphatronics

Explicate

VideoGuard

ADI

Paxton

RoSecure

Multiwacht

Gold-IP

NetworxConnect

Paraat

Dero Security Products

Zelfverdediging

9 maart 2024
Redactie
13:51

Zelfverdediging is een fundamenteel recht dat wordt erkend in tal van juridische systemen over de hele wereld. Het is een principe dat individuen het recht geeft om zichzelf te beschermen tegen onrechtmatige aanvallen of dreigingen van fysiek geweld. Hoewel het concept van zelfverdediging over het algemeen wordt ondersteund, zijn er verschillende juridische aspecten en overwegingen die van toepassing zijn op gevallen waarin zelfverdediging wordt ingeroepen.

Criteria voor Zelfverdediging

De criteria voor zelfverdediging variëren afhankelijk van het juridische systeem en de specifieke wetten die van toepassing zijn in een bepaald rechtsgebied. Over het algemeen zijn er echter enkele gemeenschappelijke elementen die moeten worden aangetoond om succesvol een beroep te doen op zelfverdediging:

 1. Onmiddellijke Dreiging: Er moet sprake zijn van een onmiddellijke dreiging van fysiek geweld of letsel tegen de verdediger of anderen. Dit kan worden aangetoond door middel van feitelijke omstandigheden die een redelijke vrees voor geweld rechtvaardigen.
 2. Proportionaliteit: De verdediging moet proportioneel zijn aan de dreiging. Met andere woorden, de reactie van de verdediger moet redelijk zijn in verhouding tot de ernst van de dreiging. Overmatig geweld kan resulteren in juridische aansprakelijkheid voor de verdediger.
 3. Noodzakelijkheid: De verdediging moet noodzakelijk zijn om de dreiging af te wenden. Dit betekent dat de verdediger geen andere redelijke mogelijkheid had om zichzelf te beschermen of anderen te redden dan door middel van zelfverdediging.
 4. Geen Provocatie: De verdediger mag geen provocatie hebben uitgelokt die heeft geleid tot de dreiging van geweld. Zelfverdediging kan niet worden ingeroepen als reactie op een situatie die de verdediger zelf heeft veroorzaakt.

Het is belangrijk op te merken dat deze criteria subjectief kunnen zijn en afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden van elk geval. Rechtbanken beoordelen elk geval van zelfverdediging op basis van de feitelijke omstandigheden en de toepasselijke wetten in het betreffende rechtsgebied.

Grenzen van Zelfverdediging

Hoewel zelfverdediging een legitiem recht is, zijn er grenzen aan de toepassing ervan. Deze grenzen zijn bedoeld om misbruik van het principe van zelfverdediging te voorkomen en om te voorkomen dat het wordt gebruikt als rechtvaardiging voor willekeurig geweld. Enkele belangrijke grenzen van zelfverdediging zijn onder meer:

 1. Voorbedachte Rade: Zelfverdediging kan niet worden ingeroepen als de verdediger de confrontatie opzettelijk heeft uitgelokt of als er sprake is van voorbedachte rade om geweld te gebruiken.
 2. Vergelding: Zelfverdediging kan niet worden gebruikt als rechtvaardiging voor vergelding of wraak op een eerdere aanval. Het moet een reactie zijn op een onmiddellijke dreiging van geweld.
 3. Gebrek aan Proportionaliteit: Als de reactie van de verdediger niet in verhouding staat tot de dreiging van geweld, kan zelfverdediging niet worden ingeroepen. Overmatig geweld kan resulteren in juridische aansprakelijkheid voor de verdediger.
 4. Geen Onnodig Geweld: Zelfverdediging vereist dat de verdediger alleen die mate van geweld gebruikt die redelijkerwijs noodzakelijk is om de dreiging af te wenden. Onnodig geweld kan leiden tot juridische aansprakelijkheid voor de verdediger.

Implicaties van Zelfverdediging

Hoewel zelfverdediging een legitiem recht is, kan het gebruik ervan verschillende juridische implicaties hebben, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van elk geval. Enkele mogelijke implicaties van zelfverdediging zijn onder meer:

 1. Strafrechtelijke Aansprakelijkheid: Als zelfverdediging niet voldoet aan de wettelijke criteria of als er sprake is van buitensporig geweld, kan de verdediger strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor zijn acties.
 2. Civiele Aansprakelijkheid: De verdediger kan ook civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel veroorzaakt tijdens de zelfverdediging. Dit kan resulteren in schadeclaims van de andere partij.
 3. Rechtszaak: In sommige gevallen kan zelfverdediging leiden tot een juridische procedure, waarbij de verdediger moet bewijzen dat zijn acties gerechtvaardigd waren onder de omstandigheden van het geval.
 4. Publieke Opinie: Zelfverdediging kan ook leiden tot publieke debatten en discussies over ethiek, moraal en rechtvaardigheid, vooral in gevallen waarbij dodelijk geweld is gebruikt.
Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Seagate

Videoguard

Suricat

Wordt een partner