SequriX brengt eenvoud bij gebruik onderaannemers

Particuliere beveiligingsbedrijven maken geregeld gebruik van onderaannemers. Bijvoorbeeld als deze in een bepaalde regio een betere dekking hebben of als er tijdelijk een personeelstekort is. Automatiseringsbedrijf SequriX komt nu met een oplossing die het werken met onderaannemers een stuk eenvoudiger en efficiënter maakt: de SequriX Hub.

Om de administratieve lasten die met het inhuren van onderaannemers gepaard gaan sterk te verminderen en om het makkelijker te maken voor hoofd- en onderaannemers om elkaar te vinden ontwikkelde SequriX een nieuw platform: De SequriX Hub. Dit werd onlangs met veel enthousiasme ontvangen tijdens een evenement in het Centrum voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Beter en efficiënter
De SequriX Hub is te beschouwen als een platform waar particuliere beveiligingsorganisaties elkaar kunnen vinden om werk aan elkaar uit te besteden en waarop opdrachtgevers aanbestedingen kunnen plaatsen voor de uitvoer van beveiligingswerkzaamheden. Administratief gedoe is daarmee geen reden meer om werkzaamheden zelf uit te voeren, terwijl een collegabedrijf dat beter of efficiënter zou kunnen. Het wordt bovendien makkelijker om een geschikte onderaannemer te vinden. De SequriX Hub maakt duidelijk of het bedrijf de klus aankan en wat de uitbesteding aan voordelen oplevert.

Beveiligd en vertrouwelijk
Vanzelfsprekend verloopt alle communicatie via de SequriX Hub beveiligd en vertrouwelijk. Veiligheid heeft in het ontwerp een essentiële rol gespeeld en om eventuele restrisico’s te ondervangen vindt in januari eerst nog een pilot plaats. Het systeem wordt dan in de praktijk flink aan de tand gevoeld, zodat SequriX de laatste onvolkomenheden kan wegnemen, voordat het nieuwe systeem op grote schaal gebruikt kan worden. Dat gaat gebeuren in het tweede kwartaal van 2020. Bedrijven kunnen dan eenvoudig een geschikte onderaannemer vinden en daarmee veilig gegevens uitwisselen. Dat geldt ook voor de rapportages. Die zijn alsof de hoofdaannemer het werk zelf heeft uitgevoerd. De prestaties van de onderaannemer zijn continu te volgen en er is inzicht in wat het financieel oplevert.
De onderaannemer krijgt dankzij de SequriX Hub makkelijker opdrachten en profiteert van grotendeels vooraf ingevulde contract- en objectinformatie. De onderaannemer heeft geen extra werk aan het communiceren over de uitvoering van de opdrachten en krijgt eveneens inzicht in wat het werk in financiële zin oplevert.

Meer informatie is te vinden op de website.

Deel dit artikel via: