SOBB biedt gesubsidieerde projecten vanuit Sectorplan

Na goedkeuring door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt SOBB werkgevers en werknemers in de beveiligingsbranche de mogelijkheid om in te schrijven voor het sectorplan Veiligheid Werkt. Het ministerie stelt 50% subsidie ter beschikking.

Werknemers en werkgevers kunnen gebruik maken van toekomstgerichte scholing, loopbaanscans en Werk naar Werk trajecten. De scholing omvat trainingen Nederlands, Engels, Duits en computervaardigheden. De loopbaanscans brengen de wensen en ontwikkelingsmogelijkheden van de beveiliger in kaart. Met de Van de Werk naar Werk-trajecten worden beveiligers begeleid in het vinden van een nieuwe baan.
beveiliging VVan de beveiliger wordt verwacht dat hij duurzaam inzetbaar, flexibel en altijd actueel is bijgeschoold. We zien aan de andere kant dat de beveiligingsbranche onder druk staat door bezuinigingen en veranderende eisen bij opdrachtgevers. Het sectorplan Veiligheid Werkt speelt hierop in met arbeidsmarktinitiatieven en ondersteuning van beveiligers. Een mooie kans voor werkgevers en werknemers, zegt Duco Hoop, secretaris van het SOBB. Meer informatie over de projecten, voorwaarden en inschrijven is te vinden op beveiligingsbranche.nl/sectorplan.
In augustus 2013 deed minister Lodewijk Asscher, naar aanleiding van het Sociaal Akkoord, een beroep op werkgevers- en werknemersorganisaties in sectoren om te werken aan een samenhangende aanpak voor het behouden en stimuleren van de werkgelegenheid. SOBB heeft gehoor gegeven aan deze oproep en een sectorplan ingediend. Eind 2014 is dit plan goedgekeurd. Beveiligers en werkgevers kunnen tot 1 september 2016 gebruik maken van de subsidie.

Deel dit artikel via: