Stadswachten Groningen krijgen meer verantwoordelijkheid

Stadswachten in Groningen moeten kunnen worden ingezet als beveiliger van het stadshuis, parkeerbeheerders of als receptionist. Daarnaast wil Groningen dat de stadswachten burgers voorlichting gaan geven over inbraakpreventie. De gemeente overweegt de stadswachten bovendien in te zetten als buitengewoon opsporingsambtenaar.

In hun functie als BOA kunnen de stadswachten ook boetes uitschrijven. De juridische afdeling van de gemeente Groningen bestudeert thans de nieuwe mogelijkheden binnen de Wet Bestuurlijke Boeten. Deze wet zal naar verwachting per januari 2006 worden ingevoerd.

De stadswachten kunnen nu al strafrechtelijke boetes uitschrijven. Bijvoorbeeld als ze iemand betrappen op wildplassen, of op het spuiten van graffiti of het parkeren van fietsen op de stoep. Het geld dat wordt ge?nd, gaat voor het grootste deel naar de staat. Binnen de nieuwe wet kunnen de stadswachten voor dezelfde zaken ook bestuurlijke boetes uitschrijven. Dat zijn boetes waarvan het ge?nde geld merendeels naar de gemeente gaat. Dat is voor de gemeenten natuurlijk aantrekkelijker.

Reden voor de uitbreiding van het takenpakket van de stadswachten wordt gevormd door het teruglopende budget voor deze diensten. De loonkostensubsidi?ring staat onder druk door bezuinigingen. De overheid eist dat gesubsidieerde medewerkers doorstromen naar gewoon werk. De gemeentelijke ambtenaren willen daarom reguliere banen cre?ren, die onafhankelijk zijn van subsidies. De bedoeling is de doorstroom naar een vaste baan te verhogen van 15 naar 25 procent.

Om de kwaliteit van de geleverde diensten te verbeteren, gaan verschillende stadswachten dit jaar de mbo-opleiding op niveau 2 tot Medewerker Toezicht en Veiligheid volgen.

Deel dit artikel via: