Steeds meer beveiligers met nepdiploma’s

Werkgevers en SVPB worden steeds vaker geconfronteerd met niet authentieke diploma’s. Potentiële nieuwe medewerkers melden zich met een vals diploma bij een werkgever. Bij het opvragen van de SVPB-verklaring in V:base blijkt de betreffende persoon dan niet in het diplomaregister voor te komen; en dus niet gediplomeerd te zijn.

Uit nader onderzoek van de documenten blijkt het vaak te gaan om uittreksels uit Mijn Diploma’s, het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Die kunnen worden gedownload met behulp van DigiD. Werkgevers kunnen de authenticiteit van een uittreksel gemakkelijk controleren. DUO geeft daarover informatie op de eigen website.

Echtheidskenmerken
In foto’s of scans van uittreksels ontbreken vaak de echtheidskenmerken. Bij twijfel over de vraag of een uittreksel authentiek is, kan een werkgever contact opnemen met DUO. Door de SVPB wordt, bij een vermoeden van diplomafraude, altijd overlegd met DUO.
Naast fraude met uittreksels uit Mijn Diploma’s, wordt ook gefraudeerd met diploma’s van MBO-instellingen en met SVPB-diploma’s. Voor zover het om valse SVPB-diploma’s gaat, doet de SVPB altijd aangifte bij de politie.

Deel dit artikel via: