Steeds meer budget voor privacybescherming

Privacy komt steeds vaker hoog op de agenda te staan van bestuurders. Dit blijkt uit de Nationale Privacy Benchmark (NPB) van heeft Verdonck, Klooster & Associates (VKA). Naar verwachting zullen de privacy-budgetten van organisaties met dubbele cijfers groeien.


De vergroting van de budgetten komt enerzijds omdat de risico’s van cybercrime en financiële boetes toenemen en anderzijds omdat organisaties op privacyvlak voor willen lopen. Dit gebeurt vanuit de eigen overtuiging of vanuit de wens om klanten te behouden.
De afgelopen jaren zijn privacy en persoonlijke klantgegevens in de handen van bedrijven een belangrijk punt van discussie geweest. Dit komt doordat bedrijven steeds actiever worden met het verzamelen van data. Deze behoefte aan data kan de privacy van klanten in het geding brengen. De lijn tussen commercieel gebruik en het misbruik van digitale rechten, of de risico’s op cyberdiefstal, is al meerdere malen dun gebleken.

Onderzoek
Om inzichtelijk te maken hoe organisaties omgaan met privacy, en welke implicaties hun keuzes hebben op de bedrijfsvoering, heeft Verdonck, Klooster & Associates
 (VKA) recentelijk onderzoek gedaan onder managers uit de private en de publieke sector. Hieruit is gebleken dat maar liefst 91 procent van de respondenten van mening is dat in de komende jaren de bescherming van persoonsgegevens een van de belangrijkste prioriteiten is voor organisaties. Dit percentage is vergelijkbaar met de resultaten van de vorige editie van het onderzoek, toen 90 procent van de deelnemers vond dat de bescherming van persoonsgegevens prioriteit had.

Deel dit artikel via: