Stichtingen vaker bedoeld voor financiering terreur

Volgens de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland worden Nederlandse, humanitaire stichtingen in toenemende mate misbruikt voor het financieren van terrorisme. De overheidsinstelling krijgt hier steeds meer meldingen van.

De betreffende stichtingen zamelen geld in voor noodhulp aan burgers in landen in oorlogsgebieden, zoals Syrië. Maar de FIU twijfelt er aan of het geld daar ook echt naar toe gaan, omdat de stichtingen meestal geen (financiële) jaarverslagen hebben. Ook zou bij sommige donaties ‘voor de strijd’ als omschrijving zijn vermeld. In 2016 signaleerde de FIU 4494 transacties met een terreurlink. Een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook dit jaar is er sprake van een stijgende trend.

Nationale Sanctielijst Terrorisme
De FIU vermoedt dat de stichtingen worden opgezet door personen die hun activiteiten willen verhullen. Vaak zijn zij bestuurder van meerdere organen. Om welke stichtingen het gaat, maakt de overheidsorganisatie niet openbaar. Wel laat zij weten dat sommige bestuurders rechtstreekse banden hebben met Nederlandse Syriëgangers. Een van hen staat zelfs op de Nationale Sanctielijst Terrorisme. Die persoon kan in Nederland geen bankrekening openen, maar zijn stichting kan dat wel.

Witwassen
Volgens het Openbaar Ministerie worden stichtingen ook misbruikt voor het witwassen van voor terrorisme bestemd geld. Hiervoor hebben invallen plaatsgevonden bij onder andere BabyCare in Geleen en SOS Stichting in Tilburg. Beide stichtingen zamelden grote sommen geld in voor hulp aan Syrië. Het OM onderzoekt waar het geld vandaan komt en waar het naar toe gaat. De FUI wordt geïnformeerd door organisaties als Western Union. Die zijn verplicht om elke geldtransfer van boven de 2000 euro te melden. Ook banken zijn verplicht om ongebruikelijke geldtransacties te melden.

Deel dit artikel via: