Strafbeschikking van 60.000 euro voor dodelijk arbeidsongeval

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking van 60.000 euro opgelegd aan Hazenberg Bouw in Vught. Op 3 februari 2020 overleed een man van 35 nadat een kopgevel tijdens het bouwproces op hem viel. Het bedrijf wordt dood door schuld en overtreding van de Arbowet verweten.

Volgens het Openbaar Ministerie had Hazenberg Bouw onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen om het dodelijke ongeval te voorkomen. Zo kon een aantal factoren die dag voor het noodlottig ongeval zorgen. Kopgevels en tussenwanden van te bouwen woningen worden gebruikelijk vastgezet met schoren (schuine steunpalen) voor stabiliteit. Door miscommunicatie zijn deze schoren door een ingeleende werknemer van het bouwbedrijf (hoofdaannemer) vroegtijdig van de kopgevel verwijderd. Na het losmaken van de schoren is de kopgevel gekanteld en naar beneden gevallen. Daar was een werknemer van een onderaannemer bezig met het aanbrengen van isolatieplaten aan de muur. Hij liep zodanig letsel op, dat hij aan de gevolgen daarvan is overleden.

Veiligheidsmisdrijf
Het bedrijf heeft in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet gehandeld door een werknemer werkzaamheden te laten verrichten waar hij onvoldoende vaardigheden voor had en waarvoor hij onvoldoende geïnstrueerd was. Daarnaast werden werkzaamheden uitgevoerd zonder voortdurend of voldoende toezicht. Het bedrijf heeft de risico’s dus onvoldoende geïnventariseerd en beoordeeld, terwijl het bedrijf moest weten dat daardoor levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer werknemers te verwachten was, aldus het OM. Ten aanzien van het overleden slachtoffer – die formeel geen werknemer was van het Hazenberg Bouw – is naar het oordeel van de officier sprake van dood door schuld, vanwege de voornoemde veiligheidsgebreken.

Nabestaanden
Het ongeval heeft een enorme impact gehad op de nabestaanden, die woonachtig zijn in het buitenland. De overlijdensschade is in overleg en in samenspraak met de nabestaanden vastgesteld en afgewikkeld. Daarnaast heeft het bedrijf financiële ondersteuning geboden aan de nabestaanden. De nabestaanden hebben er via hun letselschadeadvocaat mee ingestemd dat deze strafzaak buiten de rechter om zal worden afgedaan met een OM-strafbeschikking.
Het bedrijf is niet eerder met justitie in aanraking geweest. Na het ongeval heeft het bedrijf volledige medewerking verleend aan het strafrechtelijk onderzoek en zelf ook onderzoek laten verrichten. Daarnaast heeft het bedrijf diverse veiligheidsverbeteringen doorgevoerd en de te leren lessen uit het ongeval breed binnen de bouwbranche onder de aandacht gebracht.

Strafbeschikking
Er heeft een OM-hoorgesprek plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van het bouwbedrijf en hun raadsman, waarna een OM strafbeschikking van 60.000 euro is opgelegd. Het bedrijf heeft verklaard hiermee in te stemmen en af te zien van het recht op het instellen van verzet. De strafzaak is hiermee tot een einde gekomen.

Deel dit artikel via: