Strafvorderlijke aanpassingen rond het verhoor

Eind 2016 zal waarschijnlijk een ingrijpende verandering van kracht worden in het Wetboek van Strafvordering. Wetgeving verandert met regelmaat. De veranderingen in het Wetboek van Strafvordering zijn op dit moment echter spectaculair te noemen.

Recent is al het één en ander veranderd. Maar in 2017 komen er nog vele tientallen artikelen die veranderen of nieuw zijn. Bovendien werkt de overheid op dit moment aan een geheel nieuw Wetboek van Strafvordering, dat in 2018 – 2019 van kracht wordt. De artikelen die nu in verandering zijn, zullen deel gaan uitmaken van dat nieuwe Wetboek.

Interessant
Die overgangsperiode wordt interessant. Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) zullen steeds de dan geldende regelgeving dienen te gebruiken. Het tijdig signaleren en toepassen van de veranderingen is daarom essentieel. Hier valt of staat de rechtmatigheid van het optreden mee. Van groot belang is of bepaalde eisen aan het verhoor ook zullen gelden na staandehouding op straat. Uit de tekst van de nieuwe artikelen valt dat niet echt af te leiden. Het toepassen van een vervallen- of foutieve bevoegdheid kan grote invloed op de bewijsvoering van de strafzaak hebben.

Groot belang
Het is voor de BOA dan ook van groot belang dat hij op de hoogte is van de actuele stand van zaken betreffende wetgeving. Hij dient tenslotte voortdurende rechtmatig te werk te gaan. Tijdens de 10e editie van de Dag van de BOA zal Henk van Hoevelaken een workshop verzorgen met alle veranderingen die belangrijk zijn voor de BOA.

TIP: de leiding van een BOA organisatie kan iemand aanstellen die de wetgeving in de gaten houdt en het meldt als zich veranderingen voordoen. En een verandering kan ook door jurisprudentie komen.

(foto: ROC Nijmegen)

Deel dit artikel via: