Straks weer festivals, maar mogelijk geen beveiligers

Volgens de optimistische prognoses van gezondheidsminister Hugo de Jonge wordt het de komende zomer weer mogelijk om van grote festivals te genieten. Organisatoren zijn al druk bezig met de voorbereidingen, gerustgesteld door het garantiefonds. Maar zullen er ook genoeg beveiligers zijn?

Met Fieldlabs wordt momenteel onderzocht of evenementen veilig kunnen plaatsvinden als mensen vooraf getest worden op het coronavirus. De resultaten zijn bemoedigend tot nu toe. ‘Van lockdown naar testsamenleving’, klinkt het. Het vaccineren schiet intussen niet op en de ziekenhuizen raken al weer zorgwekkend vol. “Het is dus nog maar de vraag of festivals in de zomer wel kunnen doorgaan”, stelt directeur Leon Vincken van branchevereniging VBe NL. “Wil het festivalseizoen in ons land slagen dan zullen we toch gezamenlijk moeten optrekken en dan heb ik het niet alleen over de virusbestrijding maar ook over de inzet van onze veiligheidsmensen. Even in herinnering: in 2019 op de top van het seizoen was er een tekort van 1000 mensen. In 2020 zou de situatie hetzelfde zijn geweest, maar door corona was er vorig jaar helaas niemand nodig. Alle werknemers zijn naar huis gestuurd. Onze inzet, samen met vakbond De Unie, voor een nationaal fonds om alle flexkrachten, 90 procent van alle werknemers, betaald te binden, vond bij niemand gehoor. Helaas ook niet bij collega-branches en vakbonden. Iedereen maakte eigen en andere keuzes. Tot aan slepende rechtszaken over de dispensatie van onze cao Veiligheidsdomein en sociaal fonds, waardoor samenwerking onmogelijk is gemaakt.”

Zeer beperkte veiligheidsinzet
Duidelijk is volgens Vincken in ieder geval dat de veiligheidsinzet de komende maanden zeer beperkt zal zijn. “Doodeenvoudig omdat er onvoldoende werknemers zijn. Die werken inmiddels elders waar wel iets te verdienen valt. We zullen dus keuzen moeten maken. Er klinken geluiden voor inzet van meer vrijwilligers en leerlingen. Daar gaan wij als VBe NL niet in mee. Hoe graag we ook omzet draaien en in business zijn. Kwaliteit van veiligheid staat voorop. En leerlingen verdienen een goed scholingsprogramma met adequate begeleiding. Gekozen is nu eenmaal om geen middelen beschikbaar te stellen om onze flexibele krachten aan de sector te binden gedurende de crisis. Daar heb ik meermaals aandacht voor gevraagd. Helaas, want zonder flexibele krachten is onze sector niet levensvatbaar, nu niet en ook buiten een crisis ook niet. Die is onderdeel van ons DNA.”
Het wordt volgens de voorman van onder andere de evenementenbeveiligers dus per regio keuzes maken. “Daarbij hoop ik van ganser harte dat hier voldoende evenwicht zal zijn in soorten en maten festivals. Maar ook dat iedere gemeente en iedere organisator zich goed rekenschap geeft over de veiligheidsagenda. En voor iedere veiligheidsorganisatie wordt het goed opletten of het garantiefonds vanaf 1 juli ook voor hen open staat. Maar first things first: het virus onder controle en het coronarampjaar verwerken. Ik wens alle getroffenen, personen en bedrijven, sterkte toe en hoop op een snelle gezamenlijke zomer met een uitzinnig najaar zonder corona. Ken je iemand, of jezelf, met interesse om actief te worden in de veiligheid tijdens festivals of elders. Stuur een mail en we helpen je verder. Er staan 150 bedrijven door heel Nederland klaar.”

Deel dit artikel via: