Strengere controle van bedrijven met gevaarlijke stoffen

Bij veel bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen blijkt de veiligheid niet in orde. Dat concludeert de Inspectie SZW na controle van 66 grote chemische bedrijven. Daarom worden de controles flink aangescherpt en gaan ook de boetes omhoog.

Bij 56 van de 66 recent door de Inspectie SZW gecontroleerde chemische bedrijven werden één of meerdere overtredingen geconstateerd die te maken hadden met het werken met gevaarlijke stoffen. Men wist bijvoorbeeld niet welke gevaarlijke stoffen worden gebruikt en hoe lang en hoe vaak medewerkers daaraan worden blootgesteld. De bedrijven kregen een waarschuwing en zullen binnenkort opnieuw worden geïnspecteerd. In één geval werd een boete opgelegd, vanwege het grote aantal geconstateerde misstanden.

Strengere maatregelen
Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt strenger te gaan controleren. Daarvoor wordt 4,5 miljoen euro extra vrijgemaakt. Van dat geld wordt onder andere een inspectieteam samengesteld dat specifiek de werkvloer bij chemische bedrijven gaat controleren. Om bedrijven te motiveren zelf verbeteringen door te voeren, gaat de maximale boete omhoog van 3000 naar 4500 euro. Als dat niet werkt dreigt Van Ark met nog strengere maatregelen.
Geschat wordt dat jaarlijks zo’n 3000 mensen overlijden als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Vaak worden mensen pas jaren later ziek, waardoor het moeilijk is de oorzaak vast te stellen en een schadevergoeding te vorderen. Een commissie werkt nu aan aanbevelingen voor een eenvoudigere schadeafhandeling. Volgens Van Ark begaan de bedrijven niet willens en wetens overtredingen, maar ontbreekt het simpelweg aan aandacht voor veiligheid. Daarom wil het ministerie samen met brancheorganisaties en vakbonden aan bewustwordingscampagnes gaan werken.

Deel dit artikel via: