Strengere eisen aan beveiliging mobiele netwerken

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat eist betere beveiliging van mobiele netwerken tegen spionage. KPN, T-Mobile en Vodafone krijgen op vijf gebieden aanvullende eisen opgelegd. Zo komt er een structurele screening van mensen die toegang tot de systemen hebben.

De strengere beveiligingseisen moeten uiterlijk in november 2022 zijn doorgevoerd. Het gaat dan met name om maatregelen tegen spionage of misbruik. Deze staan beschreven in een nieuwe regeling die woensdag in consultatie gaat. De maatregelen moeten voorkomen dat bijvoorbeeld de Chinese overheid via apparatuur van Chinese fabrikanten toegang krijgt tot de netwerken. Dat zou kunnen doordat veel van deze fabrikanten deels of geheel eigendom zijn van de overheid.

Screenen
De Nederlandse providers KPN, T-Mobile en Vodafone worden verplicht om in hun contracten met leveranciers van apparatuur en software strenge beveiligingseisen op te nemen en daar ook op toe te zien. Zo zullen zij structureel mensen moeten screenen die toegang hebben tot de systemen, waarbij ook onderzoek naar de achtergrond en omgeving van deze mensen gedaan moet worden. Het is niet duidelijk of bij dergelijke onderzoeken een beroep op de AIVD of andere overheidsorganen gedaan kan worden. Bij twijfel kan de overheid besluiten om apparatuur van bepaalde fabrikanten te verbieden, zoals in de VS gebeurt met apparatuur van Huawei. Er wordt extra op gelet of de leverancier geen nauwe banden heeft met buitenlandse overheden of inlichtingendiensten.

Deel dit artikel via: