Taskforce Overvallen met twee jaar verlengd

De Taskforce Overvallen wordt met twee jaar verlengd, zo werd bekend gemaakt tijdens het congres ‘Overvallen in Nederland’. Weliswaar is de problematiek in vooral bedrijven flink afgenomen, maar verschuiven overvallers hun werkterrein naar woningen.

Dit laatste hebben criminoloog Cyrille Fijnaut en veiligheidsonderzoeker Ben Rovers vastgesteld. Bovendien hebben zij vastgesteld dat de buit van overvallen onder andere wordt gebruikt om jihadisme te financieren. Volgens hen reden genoeg voor de overheid om overvallers op de huid te blijven zitten. Zeker waar het gaat om professionals. ‘De opheldering van zware overvallen die beroepsmatig worden gepleegd tart de rechtsstatelijke verbeelding op een haast onvoorstelbare manier’, schrijven de onderzoekers in hun rapport. Tijdens het in Rotterdam gehouden congres presenteerde politiewoordvoerder Ellie Lust een video over de succesvolle aanpak van High Impact Crimes door overheid en bedrijfsleven samen. “Sinds 2006 is het aantal overvallen met 60 procent gedaald”, vertelde ze. “Ook het aantal straatroven, woninginbraken en geweldsdelicten ging de afgelopen jaren flink omlaag. Daar mogen we met recht trots op zijn. Maar we zijn er beslist nog niet. Om criminaliteit blijvend terug te dringen, moeten overheid en bedrijfsleven samen blijven investeren en innoveren.”

Deel dit artikel via: