Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Oribi ID Solutions

HD Security

Sequrix

Nimo Drone Security

Crown Security Services

GFT

IDIS

HID

RoSecure

Service Centrale Nederland

Eagle Eye Networks

Paraat

Avigilon Alta

Traka ASSA ABLOY

Eizo

Seris

Brivo

ASIS

ARAS

Add Secure

NetworxConnect

20face

De Beveiligingsjurist

VEB

Regio Control Veldt

PG Security Systems

Secusoft

VideoGuard

Genetec

Paxton

SOBA

Multiwacht

ASSA ABLOY

CSL

Trigion

ADI

Explicate

Masset Solutions

Bosch Security Systems

Nenova

G4S

Top Security

Milestone

VBN

NIBHV

Centurion

Uniview

VVNL

EAL

Securitas

Optex

Kiwa

OSEC

Ajax Systems

Nimo Dog Security

VAIBS

Advancis

SmartCell

Hanwha Vision Europe

Connect Security

Dero Security Products

BHVcertificaat.online

Alarm Meldnet

SmartSD

Bydemes

JMB Groep

SMC Alarmcentrale

2N

Gold-IP

Hikvision

Seagate

CDVI

CardAccess

Akuvox

Lobeco

DZ Technologies

Unii

i-Pro

Alphatronics

Te weinig beveiligers voor groeiend aantal evenementen

31 januari 2020
Redactie
17:40

Leon Vincken, directeur van de branchevereniging voor onder andere evenementenbeveiligers Vbe NL, luidt de noodklok over het toenemend aantal publieksevenementen. Er zijn niet meer voldoende gekwalificeerde beveiligers voor al deze festivals en concerten, waardoor organisatoren terugvallen op de zogenoemde ‘cowboys’ in de markt.

Eerder deed de politie al haar beklag. Het Songfestival, Sail, de Formule 1…. Er worden steeds meer grootschalige en risicovolle evenementen georganiseerd, terwijl er geen capaciteit is om deze adequaat te beveiligen. Ook binnen de sector particuliere beveiliging is de bodem bereikt, aldus Vincken. “Sommige van onze leden moeten nu gewoon ‘nee’ verkopen, omdat zij met de beschikbare capaciteit niet voor voldoende veiligheid kunnen zorgen.” Het risico bestaat dat de organisatoren gaan shoppen en terecht komen bij bedrijven die mooie woorden kunnen verkopen, maar die niet kunnen waarmaken. Of dat zij vrijwillers gaan inzetten, die niet zijn opgeleid voor de beveiliging. Vorig jaar was er al een tekort van duizend beveiligers op momenten dat veel evenementen gelijktijdig plaatsvonden. Dit jaar wordt tijdens piekmomenten een tekort van tweeduizend beveiligers verwacht.

Concurrentie op de arbeidsmarkt
Het tekort aan beveiligers heeft verschillende oorzaken. Er is veel concurrentie op de arbeidsmarkt, waardoor maar weinig mensen nog voor de beveiliging kiezen, met de bijbehorende lage salarissen, onregelmatige werktijden en persoonlijke risico’s. De ROC’s leverden vorig jaar 2700 gediplomeerde beveiligers af, maar die kiezen meestal liever voor objectbeveiliging of surveillancediensten, waar ook een grote vraag naar personeel is. Ook telt de branche een groot percentage (30%) 55-plussers. Verder verlaten veel jongeren de branche vanwege de hoge eisen die gesteld worden en het lage inkomen dat daar tegenover staat. Dat laatste zal volgens Vincken niet snel beter worden, vanwege de voortdurende prijzenslag die nog altijd binnen de branche woedt. Voor evenementen vormt de beveiliging een significante kostenpost, waardoor de verleiding groot is daarop te bezuinigen. Die bezuinigingen gaan ten koste van het inkomen van de beveiligers.

Meer zeggenschap
De Vbe NL betrekt werknemers bij de totstandkoming van de cao. Werknemers mogen zelf met ideeën komen over hoe hun cao verbeterd zou kunnen worden. Het is volgens directeur Vincken belangrijk dat werknemers meer zeggenschap krijgen en een goed salaris, zodat de beveiliging kan concurreren met andere arbeidssectoren. Nu kiezen steeds meer beveiligers ervoor om zzp-er te worden om aan een hoger inkomen te komen. Volgens Vincken komt dat onder andere doordat de werkgevers te weinig investeren in hun personeel. “We willen niet de ondernemers zijn die aan de poort dringen voor arbeidskrachten. We willen juist dat mensen aan de poort dringen om bij ons aan de slag te kunnen. Zelfstandig, in loondienst, met een oproep-, los of vast contract. Dat maakt niet uit, als het maar past voor die arbeidskracht. Voor ieder is er iets te halen. Want één ding weten we wel zeker: zonder beveiliging gaat het in onze huidige samenleving niet lukken. We kunnen nog zoveel robotiseren, automatiseren, artificial intelligence-achtige zaken ontwikkelen: de beveiliger on the spot blijft noodzakelijk. Veiligheidsissues kennen unieke situaties waarop getrainde professionals kunnen optreden. Van verkeersregelaars tot beveiligers aan de poort. Van luchthavenbeveiligers tot douane, marechaussee en politie. In de keten zijn we allemaal heel hard nodig.”

Aansluiting zoeken
Het is volgens Vincken nu zaak om niet allemaal aan dezelfde poort te dringen maar juist bij elkaar aansluiting te zoeken. “Het veiligheidsdomein is een groot domein met vele specialisaties en niveaus. Kansen voor iedereen. Dat vraagt om de handen sectoraal in elkaar te slaan. Om samen te zoeken naar oplossingen voor de vraagstukken van overmorgen. Maar ook om oog te houden voor de verschillen. Verschillen die juist kansen bieden om van daaruit weer nieuwe oplossingen aangedragen te krijgen.” Zo is het tegenhouden van ZZP’ers volgens de VBe NL-directeur een slecht doorgedachte oefening. “Net als flexibele inzet van werknemers complexer en duur maken. Daartegenover staat dat ondernemers die arbeidskrachten als een kostenpost zien, straks staan te dringen aan de poort. Zij zullen geen diensten meer leveren in de toekomst. Net als het werkdrukprobleem oplossen met minder uren per week werken. Ook dat is het paard achter de wagen spannen. En ja zeker, de werkdruk moet juist niet omhoog. Met een voldoende hoog salaris en goed pensioen kunnen arbeidskrachten hierin eigen keuzes maken. Dan ontstaan er juist oplossingen en meer vrije handen zodat het minder dringen wordt aan de poort. Wedden dat ook de festivalbezoeker graag meer voor een kaartje betaalt en bedrijven at the end hun portemonnee trekken voor veiligheid? Gelukkig staat de poort nog een eindje van ons vandaan. Maar hij komt in zicht. Tijd voor VBe NL om binnen het veiligheidsdomein de bakens goed mee te verplaatsen zodat de arbeidskrachten het veiligheidsdomein weten te vinden en massaal door de poort ons domein binnenhollen: samen werken aan een veilig Nederland. Dat betekent nu investeren in elkaar, in iedereen die actief is en wil zijn in ons domein.”

Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Videoguard

Seagate

Suricat

Wordt een partner