Beveiliging nieuws
leaderboard fsse 2024

Onze partners

De Beveiligingsjurist

Alarm Meldnet

Hanwha Vision Europe

ASSA ABLOY

Regio Control Veldt

VAIBS

Kiwa

ARAS

HID

NetworxConnect

Masset Solutions

Gold-IP

Boon Edam

Avigilon Alta

CSL

Crown Security Services

HD Security

Top Security

ASIS

Seagate

Connect Security

Multiwacht

Nimo Dog Security

G4S

Genetec

2N

Milestone

Alphatronics

Eizo

Trigion

GFT

Brivo

CDVI

DZ Technologies

Sequrix

Securitas

Traka ASSA ABLOY

OSEC

PG Security Systems

VVNL

Secusoft

Advancis

MPL

Paraat

i-Pro

Nimo Drone Security

BHVcertificaat.online

Centurion

Unii

Akuvox

SmartSD

SmartCell

Dahua

SOBA

Hikvision

Nenova

VBN

Eagle Eye Networks

Paxton

20face

Oribi ID Solutions

VideoGuard

Ajax Systems

Bosch Security Systems

IDIS

ADI

RoSecure

Seris

Service Centrale Nederland

JMB Groep

Dero Security Products

NIBHV

EAL

Koninklijke Oosterberg

Lobeco

Add Secure

CardAccess

Explicate

VEB

SMC Alarmcentrale

Uniview

Bydemes

Optex

Tegenvallende resultaten bij ontnemen van crimineel geld

25 november 2023
Redactie
07:56

Het blijft een uitdaging voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid om crimineel geld af te nemen. Dit jaar blijkt er bijna 300 miljoen euro minder te zijn verzameld dan oorspronkelijk begroot. En er zijn meer tegen-, maar ook meevallers met de financiën rond criminaliteitsbestrijding.

Volgens de Najaarsnota van demissionair minister Kaag (Financiën) is het afnemen van crimineel geld al lange tijd een prioriteit van de kabinetten-Rutte. Echter, de overheid slaagt er niet in om dit effectief aan te pakken. Vorig jaar constateerde de Algemene Rekenkamer al dat het ontnemen van crimineel geld al jarenlang niet naar behoren verloopt. Dit jaar wordt opnieuw geconcludeerd dat het niet goed gaat, gezien de tegenvaller van ongeveer 284 miljoen euro. Deze post betreft overige mee- en tegenvallers. Zo zijn er meevallers bij de hoofddirectie bedrijfsvoering (1,5 miljoen euro) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (1 miljoen euro). Daarnaast doen er zich tegenvallers voor bij het SG-cluster (3,3 miljoen euro) en de administratie bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (3,6 miljoen euro). Op het dossier boetes doet zich een meevaller voor van 157,5 miljoen euro, doordat er sprake is van een afwijking ten opzichte van raming waarin nog enkele na-effecten van de mobiliteitsbeperkende maatregelen tijdens de coronaperiode zijn meegenomen.

Ondermijnende criminaliteit
Het beeld van mee- en tegenvallers laat voor de begroting van JenV een netto onderuitputting van 117,9 miljoen euro zien. Dit beeld wordt bepaald door enerzijds tegenvallers op de kosten van (crisis)noodopvang in de asielketen (218 miljoen euro), de afrekening met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over 2022 (36 miljoen euro) en schadeloosstellingen aan burgers wanneer zij door overheidshandelen schade hebben geleden (15 miljoen euro). Anderzijds zijn er meevallers op de reguliere opvangkosten bij het COA door een lagere dan geraamde bezetting (207,5 miljoen euro), onderuitputting op de aanpak van ondermijnende criminaliteit (47 miljoen euro) en jeugdbescherming (33,5 miljoen euro), en een meevaller bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij het project bespoediging behandeling van asielaanvragen vanwege lagere kosten (26,8 miljoen euro). Een gedeelte van het saldo van mee- en tegenvallers is ingezet ter invulling van de rijksbrede dekkingsopgave in 2023 (57 miljoen euro).
Op de aanpak van ondermijnende criminaliteit doet zich een meevaller voor door het terugstorten van niet-bestede middelen aan DG ondermijning vanuit de politie, het Openbaar Ministerie, het ministerie van Financiën (Belastingdienst, FIOD, Douane) en het ministerie van Defensie (KMar). Het niet besteden van middelen wordt voornamelijk veroorzaakt door een tragere opbouw van de voorziene formatie wegens arbeidsmarktkrapte.

Deel dit artikel via:

Vlog

Premium partners

Seagate

MPL

Videoguard

Wordt een partner